DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 74     <-- 74 -->        PDF

stanarine i si. Skupština je zaključila da se povisi godišnja pretplata na »Šumarski list«
od Din 180 na Din 240. dok je cijena lista za studente šumarskih fakulteta i đake
šumarskih i drvno-industrijskih škola određena sa Din 60´ (75%).


Nadalje je prihvaćen plan rada društva za god. 1951. i onglasi:*
1) Osnovati »Šumarske klubove« u većim sjedištima šumarstva i drvne industrije.
2) Nastaviti izdavanje »Šumarskog lista«, koji unatoč znatne pasive ima internacionalnu
reputaciju. Osim povećanog jubilarnog broja Š. L., ikoji se objavljuje povodom
75-godišnjice ´svoga izilaženja, izdati i svečani Lroj povodom proslave 10-godišnjice
dana ustanka.
3) U cilju posvemašnjeg financijskog osamostaljenja povećati izdavačku djelatnost
izdavanjem potrebne stručne literature, napose priručnika, udžbenika i skrižaljki
(Laero´ve tablice, Lugarski kalendar, Lovački priručnik, Šumarska računica, Atlas šumskog
drveća i grmlja u bojama i si.).
4) Pojačati rad u komisijama za povezivanje nauke i prakse. U toku god´me dovršiti
teme kojima je dala- prednost Komisija za planiranje.
5) Organizirati najmanje ´10 stručnih predavanja pozivajući stručnjake sa terena
u Zagreb i odlazeći na teren u cilju održanja predavanja novoformiraniim »Šumaj-skđm
klubovima«.
6) Urediti prolazno konačište za članove koji dolaze sa terena, nakon što se
donese konačno rješenje po pitanju Šumarskog muzeja.
7) Organizirati najmanje 2 stručne ekskurzije za članstvo.
8) Šumarskim klubovima dostavljati u propisu svako predavanje, koje je održano
u Zagrebu.
Izabrani su novi odbori i to:
1) Upravn i odbor : ing, J. Radošević, R. Habečić. ing. P, Dragišić, ing. R-
Antoljak, ing. N. Goger, ing. A. Koprić, ing. J. Šafar, ing. ´J. Krpan, ing. N. Lovrić,
ing. Z. Potočić, ing. V. Laoković, ing. M. Mujdrica, Mato Polić, Stjepan Čar, ing. Ž.
Hajdin, inig, I. Dekanić. — 2. Financijska kontrola: ing. N. Mihaliček, ing.


I. Smilaj i ing. D. Kabalin. — 3) Časn i sud : ing, A. Lovrić, Marijan Tomljanović
i ing. A. Radovčić. — 4) Uredništvo »Šumarskog lista«: g´Iavni i odgovorni
urednik ing. J. Šafar. — Redakcdotni odbor: prof. dr. M. Anić, ingi R.
Benić, ing. S, Frančišković, ing, D. Jurić, ing. D. Klepac, ing. R. Krpan, ing. Z. Potočić,
ing. I. Smilaj, ing. F, Štajduhar, prof. dr. Z. Vajda..
Saopćenje našim terenskim stručnjacima


Mole se drugovi sa terena, da nam povremeno šalju kraće
prikaze (ll-i—2 strane) o svojim iskustvima i opažanjima. Sve1 naše
čitaoce naročito interesira utjecaj prostih suša na urod i klijavost
sjemena, na prirodno umjetno pošumljavanje, na sušenje stabala u
sastojimo (fiziološko i od zaraze). Ne bi se smjelo propustiti, da se
na stranicama našeg lista ne zabilježe rezultati usavršavanja organizacije
i tehnike rada, kojima se bitno može unaprediti razvoj privrede
i naše nauke.


Naš list u posljednje vrijeme dobiva sve više pretplatnika i interesenata
(ne samo u tuzemstvu nego i u inozemstvu!), pa je i naša
nacionalna dužnost, da se važna iskustva proširuju na što veći krugstručnjaka.


Urednik


180