DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 73     <-- 73 -->        PDF

U prošloj godini održana su u Zagrebu tri veća predavanja , kojima je prisustvovalo
291 slušatelja.


Tako je prof. dr. Ivo Horvat u svojem predavanju »Tipovi šuma Gorskog Kotara
« iznio najnovija fitocenološka istraživanja. — Predavanje ing. Z. Potočića nqsiilo
je naziv »Privlačenje drveta u eksploataciji šuma«. Predavač je´istakao kritičnu situaciju
u ovoj važnoj fazi eksploatacije šuma i iznio ekonomsko-financijsku stranu ovoga
problema. Na kraju svojega predavanja autor je iznio organizacione uslove za uspješnu
primjenu modernih transportnih sredstava u eksploataciji šuma. Poslije predavanja
prikazana su tri filma o mehaničkoj i hidrauličnoj dizalici, skideru i traktom za vuču
trupaca i utovaru. — U predavanju o potkomjaku i njegovom suzbijanju prof. dr.


2. Kovačević izložio je najnovije vlastite rezultate o suzbijanju ovoga insekta pomoću
lovnih stabala, kao i lovnih trupaca zaprašivanjem DDT-praškom. Ovom predavanju
prisustvovao je i ministar šumarstva NR Hrvatske Bozo Rkman.
»Šumarsk i list« je u 1950. god. ispunio 520 stranica vrijednim sadržajem
´ u odnosu na prošle godine, po obujmu, ovo godište zaprema najveći broj stranica.
(1945. g. »Šumarski list« je imao 96 str., 1946. 328 str., 1947. g. 41´2 str., 1948. g. 452
str., 1949. g. 432 str, i 1950. 5219 stranica). Zahvaljujući naporima starih i novih saradnika
te uredništva »Šumarski list« je ne samo zadržao svoje pozicije, nego ih je i
poboljša». Uspjelo je povećati broj saradnika iz drvne industrije, kao i broj saradnika
iz ostalih republika. Ako uporedimo saradnju u prošloj i ovoj godini, izlazi da je broj
saradnika ove godine povećan za ´51%. Ipak je broj saradnika iz ostalih republika, a
napose sa terena, razmjerno malen. U prošlom godištu »Šumarski list« je imao znatan
broj naučnih rasprava i članaka naučnog karaktera. Ipak objektivno uzevši list još
uvijek potpuno ne zadovoljava i to uglavnom u ovome: a) što kao i prošlih godina ima
vrlo malo članaka i saopćenja iz operative, napose sa terena, b) što je prikaz strane
stručne štampe još uvijek nedovoljan, c) što su pojedini članci predugački, d) što u
listo nisu sadržani mnogi osnovni problemi koji tište šumarsku j drvno-industrijsku
privredu a o kojima mnogo ovisi rješavanje mnogih sitnih problema. Potrebno je ovom
zgodom istaknuti da su pojedini članci i rasprave zapaženi i u inozemnim stručnim
listovima. To je svakako značajna pojava, koja nas treba potaknuti da još više izdižemo
kvalitet našeg lista. U il950. god. u društvu su osnovane Kom i šiji e za
obradu stručnih problema. Tako u društvu postoje: 1) Komisija za pošumljavnje,
2) Komisija za zaštitu šuma, 3) Komisija za uređivanje šuma, 4) Komisija
za šumsko-prometna sredstva i racionalizaciju iskorišćavanja šuma, 5) Komisija za
mehaničku i kemijsku preradu drveta, 6) Komisija za sporedne šumske proizvode,
7) Komisija za lov i 8) Koordinaciono-planska komisija. Dosada su obrađene 3 teme:
1) Izbo.r oblika gospodarenja, 2) Dobivanje eteričnih ulja iz iglica četinjara i 3) Gospodarenje
u šumama nacionalnih parkova, a djelomično je obrađena tema: Iskorišćavanje
pikraskih odpadaka. Članovi komisija će nastaviti sa razradom tema u društvu,
gdje je najpogodnije tlo za konstruktivnu diskusiju tj. takovu diskusiju, koja se
odvija u borbi suprotnosti mišljenja, koja je dialektički zakon za donošenje pravilnih
zaključaka, U društvu će se problemi obrađivati kompleksno, je;r se tu stječu linije iz
svih naših privrednih i naučnih institucija. Na skupštini je prihvaćen prijedlog da se
pojedini ekonomski problemi rješavaju u vidu natječaja. Zar nije na pr. tema »Perspektiva
pilanske proizvodnje NR Hrvatske« zaslužila da bude nagrađena sa Din.


100.000 i više? Takva tema rješava jedan važan ekonomski problem, čije bi pravilno
rješenje uštedilo našoj privredi milijune dinaw.
Društvena biblioteka broji 2081 knjigu i mnoge časopise. Uz veliki
broj domaćih časopisa knjižnica prima ove strane časopise: 1) Allgemeine Forst- und
HolzwirtsohaftMche Zeitung, 2) Bilten miz, 3) Ecology, 4) Erdeszeti lapok, 5) Guide to
the of forestry abstracts, 6) Internationaler Holzmakrt, 7) Journal of forestry, 8) La foret
francaise, 9) Lesnicka prace, 10) L´ltalia forestale e montana, 11) Mitteilungen der
Ost. Gesellschaft, 12) Monti e boschi, 13) Polana, 14) The timber trades journal,
15) Telegraf Internat. Holzmarkt, 16) Wood, 17) Woodworker, 18) Woodworking
industry, 19) Forestry, 20) Interagra, 21) Ceskosloveinsky les. }


Blagajničko poslovanje društva bilo je u protekloj godini razmjerno opsežno.


Prema izvještaju izdaci u iznosu od Din 1,383.284.— premašili su primitke za Din


476.545. Ovo podbativanje prihoda uslijedilo je zbog neostvarene prodaje stručnih
knjiga, koje još nisu doštampane i dugovanja na pretplati za »Šumarski list«. Troškovi
štampanja lista (tisak, papir, redakcija, uprava i honorari) u 1950. god. iznosili su Din
448.881, dok je na pretplati unišlo tek Din 134.908. Ova će se pasiva pokriti prihodima
179