DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 72     <-- 72 -->        PDF72 godišnja skupština i rad Šumarskog društva NR Hrvatske


V. Plenum DIT FNR Jugoslavije, koji je održan u Ljubljani pod konac prošle
godine, donio je ovaj zaključak: 1) narodne republike osnivaju posebna društva inženjera
i tehničara pojedinih struka, 2) osamostaljena društva pojedinih struka povezuju
se .i formiraju svoj savez, 3) osnovne su organizacije republička društva inženjera i
tehničara pojedinih struka i na njima je težište društvenog rada dotične struke.
Kako su ovi zaključci bili davna želja svih stručnjaka šumarstva i drvne industrije,
to su sve dosadašnje šumarske sekcije u republikama počele ostvarivati ove
zaključke. Tako je na 72. Godišnjoj skupštini, koja je održana 20. XII. 1950 u Zagrebu,
dotanja Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inženjera! i tehničara NR
Hrvatske prerasla u samostalno Šumarsko društvo NR Hrvatske.


Novoizabrani Upravni odbor pristupio je odmah osnivanju šumarskih
klubova , na terenu. Na osnivačkim plenumima izabrane su uprave klubova, prihvaćen
je pravilnik, prodiskutirani su zadaci i sastavljeni planovi rada. Kao glavni zadatak
ovih klubova u 1951. godini postavlja se organizaciono povezivanje i stručno uzdizanje
osoblja nižih kvalifikacija, nadalje obrada stručne problematike, poticanje članstva
na sa.radn.ju u »Šumarskom listu« u rubrici »Iz prakse za praksu« i si. Zasada su
osnovani klubovi u Osijeku, Vinkovcima, Novoj Gradiški, Đurđevcu, Bjelovaru, Rijeci,
Novoselcu i Gospiću; naskoro bit će formirani klubovi u Ogulinu, Delnicarna., Splitu,
a prema potrebi i u nekim drugim sjedištima drvne industrije i šumarstva."


*


Matični društvo je u I95Q. ,g. imalo 268 članova od kojih je većina zaposlena u
Zagrebu i bližoj okolici. Od ovog broja 73% su šumarski inženjeri i 27% šumarski
tehničari i stručnjaci drvne industrije. U toku protekle godine društvo je organiziralo
»Savjetovanje stručnjaka šumarstva i drvne industrije NR Hrvatske«, koje je održano
u Crikvenici od 27—29. IV. 1950. Na ovom Savjetovanj u sudjelovalo je 308
stručnjaka^ odnosno 34% bilo je šumarskih inženjera 59% šumarskih i drvnoindustrijskih
tehničara i 7% ostalih struka. Na Savjetovanju pročitana su 2 .referata »Šumarstvo
i drvna industrija u borbi za visoku produktivnost rada«; na temelju referata razvila
se vrlo opsežna diskusija. Na završetku je održana stručna ekskurzija na potezu: Crikvenica—
Novi—Senj—Vodice—Duliba—Mošunje—Breze—Novi. Savjetovanju je prisustvovalo
predstavništvo CK KPH, Predsjedništva vlade NR Hrvatske, Planske komisije,
JSH, Šumarskog fakulteta, NO-a, kao i posebno upućene delegacije DIT-ova iz
Bosne, Slovenije i Srbije.


Na> Savjetovati ju boraca za visoku produktivnost rada,
koje je održano u martu pr, god. u Beogradu-, naše je društvo u sporazumu sa M;nistarstvom
šumarstva NR Hrvatske i Generalne direkcije drvne industrije NRH izaslalo
14 šumarskih tehničara_i inženjera. To su bili: Ajduković Dušan, Bogadi Pavle,
Crijenica Milan, Ćupa Andrija, Faust Florijan, Hranilović Nikola, Leihe.rt Srećko, Lipičanin
Mijo, Lončar Ilija, Pavletić Franjo, Smegal Ivan, Šabanić Stevo, Vukelić Slavko
i Würt Milivoj. Jednu manju grupu ovih boraca za visoku produktivnost rada primio
je imaršal Tito i tom prilikom izrekao značajne riječi: »Hoćemo da naučimo ljude, da
oni ikoji ne razumiju stvari, ne mogu davati ocjene o tome da li je postupak i rad
Srtučnog lica pravilan ili nije.«


U februaru su naši članovi-sudjelovali na Savjetovanju Gozdarsko-
Le sa o. industrijske sekcije DIT-a Sloven i j*e, a pod konac godine na
2-dnevnoj ekskurziji u šume Snježnika, Tvornicu šper- i panel-ploča u Sv, Petru, Tvornicu
lesotiit-jploča u II. Bistrici kao i Tvornicu finalnih proizvoda u Cerknici.


m