DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Borba protiv šumskih požara


U svrhu uspješne borbe protiv požara (vidi Š. L. br. 11 iz 1950. ing, Šafar)
potrebno je navesti koju riječ i o uzrocima požara. Došlo je naime vrijeme da se
i kad nas ozbiljnije udubimo u ovaj problem, kako bi se što efikasnije i što bolje
očuvalo naše zeleno zlato od propasti.


Uzroka ima više i raznovrsnih i nije lako donijeti praktično rješenje mnogovrsnim
problemima i (kad plane požar) pronaći pogodna sredstva, da se daljnja pogibelj brzo
i posve spriječi ili bar svede na najmanju mjeru. O tome se mogao uvjeriti mnogi
šumar, kad se našao pred ovim strašnim prirodnim elementom, koji velikom brzinom
uništava neizmjerno šumsko bogatstvo nagomilano kroz dugi period vremena, da rukovodi
obranbeniim radovima i rješava mnoga složena i neočekivana pitanja. Koliko
je to težak posao najbolji je dokaz, što i pored ulaganja svega znanja i svih napora
propadnu ogromne količine drvnih masa, nestaju industrijska postrojenja, stradaju
naselja, a ponekad padnu i ljudske žrtve.


Šumski požari pojavljuju se redovno kao posljedica poremećenja ravnoteže između
šumarstva i poljoprivrede. Oskudica stočne" hrane nastoji se namiriti šumskom pašom.
Mnoge šumske sastojine padaju žrtvom požara da bi se povećala ispašišta u planinskim
krajevima odnosno da bi se proširilo poljoprivredno zemljište u nizini. Takovih slučajeva
u našim krajevima ima nažalost vrlo mnogo; dosta je spomenuti velike šumske
požare, nastale radi sricanja poljoprivrednog zemljišta ili ispaše: na otoku Mljetu
buhač, na području šumarije Vrhovine »Samar—Komarnica—Dugi dol«, gdje su postradale
naše ponajbolje borove sastojine radi paše.


Mnogi šumar se sjeća ogromnih požara, koji su uništili velike komplekse četinjastih
šuma na području NR B. i H. (u Krivajskom basenu, u gornjem dijelu Drinjače,
na prelivodi Vrbanje i Ugrić potoka, gdje je iznad vrela Koritovac pri gašenju
poginuo šumar Hartman. Mnoge zakonske odredbe, razne agrarne reforme, kolonizacije,
komasacije, podjele šumskog zemljišta beskućnicima, dobrovoljcima, ratom oštećenim
licima u svrhu pretvorbe u poljoprivredno zemljište, ni mnoge komisije za
razgraničenje poljoprivrednog od šumskog zemljišta nisu uspjele, da uspostave navedenu
ravnotežu i da time eliminiišu jedan od glavnih uzroka velikih šumskih požara.


Daljnji uzroci šumskih požara, pripisuju se neopreznosti, nemarnosti i nerazboritosti
izletnika, planinara, ugljenara, sabirača šumskih plodova, čobana, šumskih radL
nika, želj. saobraćajnog osoblja i samog šum. čuvarskog osoblja.


Često i igrom zapali šumu, kad udari na suhare.´ Neki pretpostavljaju da bi uzrokom
ogromnih požara borovih šuma u Francuskoj (okolina Bordeaux-a 1948. godine
i To-ulona 1949. g.) mogla biti »emisija ili emana,cija« zapaljivih plinova dz krošanja
borovih šuma isparavanjem pinena iz borovih iglica, naročito kad se one počnu sušiti.
Maksimalni sadržaj eteričnih ulja u borovim iglicama registrira se naime u mjesecu
julu i augustu, kada borove šume isparavaju i po nekoliko kg terpena po ha dnevno.
(Otuda navodno i dezinfekciono djelovanje vazduha četinjastih šuma na gTudobolne:
Upotreba derivata smole za dezinfekciju bolničkih soba, kinodvorana, izgradnja bolnica
i sanatorija za grudobom-e u četinjastim šumama.)


iPojava učestalih šumskih požara posljednih godina potvrđuju konstataciju, da se
oni pojavljuju u serijama čas jače čas slabije frekvancije u uskoj vezi sa općom sušom
i niskom atmosferskom vlagom. Najveća frekvencija požara pojavljuje se kad atmosferska
vlaga padne ispod 35". Požar postaje naročito opasan kada pored visoke zračne
temperature j jakog vjetra vlažnost pokrova padne ispod 10%. Tome u prilog govore
makar i nepotpuni statistični podaci o šumskim površinama, postradalim od požara
zk vrijeme od 1947—1950. Potrebno je stoga i mimo> svih postojećih propisa o požarima
stalno raspravljati o mogućim mjerama predostrožnosti, kako bi se ova enormna
pogibelj svela na minimum.


U prvom redu treba uzgajati po ´mogućnosti mješovite sastojine, U četinjastim
šumama treba podržavati vatrobrane prosjeke, zaštitne plašteve ili pojase od listača;
u Italiji u tu svrhu uzgajaju akacije (Acacia saligna i A. pycnantha) kao vrste brzog
rasta i praktički skoro nesagorive »fiscie controfuoco«. Na graničnim linijama šumske
podjele održavati čiste i neobraštene prosjeke. Podržavati strogi šumski red, uklanjati
suhare i sulhi korov na rubovima šuma, pored puteva, cesta i željezničkih pruga; sabirati
koru i iverje oko smolarenih stabala. Za vrijeme ljetnih suša u kritičnim prazničkim
danima pojačati čuvarsku i osmatračku službu. Obavještavati javnost o imanentnoj
pogibelji šumskih požara putem dnevnih novina, radioemisija, kinopredstava,


174