DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Montaža ž i č n i c e


Najteže in najzamudmejše opravilo je vsekakor vlačenje im napenjanje nosilmih
vrvi. Ker se običajno nahaja razkiadalna postaja ob kamionski poti, lahko v tem prdmeru
opravi to delo kamijom.


Na zgomje sidro pritrdimo škripec. Premer kolosa mora biti vsaj 500 krat večji
od premiera ene žiice v spletu. Če takega škripca mimamo na razpolago, si lahko pomagaimo
z pomožniiim kolesom, katerega pritrdimo na vilice, ki jih lahko napravi vsak
kovač.


Vdacilmo vrv prenesemo do mesta zgormje postaje, .jo vtaknemo skozi škripec im
potegnemo spet nazaj. Na em konec pritrdimo s spojkami nosi Ino vrv, drugoga pa
privežemo za kamion. Tako potegnemo prvo nosilno vrv. Če kamion mirna na razpolago
ravne poti, moramo na vsakem ovimku postavit; škripec. Drugo nosilno vrv ne
vlečeono po tleh, kakor prvo, temveč po že mapeti prvi no&ilni vrvi, tako da na vsaikih
50 do 70 m nosilno vrv položimo na voziček. Vrvi napenjamo tuđi z kamionom toda
ne neposredno, temveč preko škripčevja.


Će imamo možmost, sidra ne kopljemo, temveč izza dveh*stojećih dreves položimo
debelejši hlod, ma katerega v odrejeni razdalji privežemo obe mosilni vrvi.


Podpore napravimo čim bolj enostavrie. Razlikujemo žične podpore (si. 3i), viseče
(si. 4). polviseče (si. 5) in običajne leseme podpore. Če bi imeli ma razpolago materijal,
bi se lahko izdelale tuđi železne prenosne podpore. Pod podporami je treba še montirati
lovilna kolesca za vlačilno, vrv.


Premično postajo lahko na odrejeno mesto prenesemo, ker je razstavljiva, lahko
jo pa na isti način kot drugo nosilno vrv potegnemo z kamionom k višku.


SI. 3 SI. 4 - SI. 5


Če je žičnica predviđena za daljšo dobo obratovamja, napravimo postajom streho
iz šotorskega platna, desk, skodel ali pa iz lubja.


Tako žičnico je možno postaviti v 3 do 5 dmeh. Njena amogljivost iznaša 50 do
70 kubičnih metrov, kar je pred vsem odvisno -od kvalitete posadke. Posadka šteje
pet mož: zavirač, dva nak´adalca in dva razkladalca.


Prenosne krožme žičmice so rentabilne že pri relativno majhnih Jesnih masah
vsled hitre montaže in cenene izdelave. Dolžima lahko varira od 300 do 2000 m. Optimalna
j e dolžina 600 do 1OO0 m, optimalni povprečni padec pa 15 do 35%.


Kratka vsebina


V tem članku je opisana premosna krožna gravitacijska žičnica. Vse do sedaj poznane
krožne žičmice so imele fiksne postaje, ki jih je bilo treba fundirati. Pri opisani
žičmici makladailma postaja, kakor tuđi razkiadalna visi na nosilmih vrveh. S temi odpade
včasih zelo mučno kopanje temeljev. Polog tega se nakladalna postaja lahko premika
po liniji žičmice. Z primermo uporabo se dolždna dovoza do nakladalne postaje lahko
znatno skrajša. Prenosne krožne žičmice pridejo v poštev posebno pri manjših lesmih
masah.


Ing. Olog V r t a č n i k


173