DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 58     <-- 58 -->        PDF

/


fcke plants which»suoeeded 29% and their shoots wore 27% higher than thoss of control-
plants. — It was achieved to connect cuttings of different poplar varieties too.
Populus nigra and Popu´us Wislizenii). Owing to that it is possible to use this method
in experimenting with vegetative hybrids.


The principle of the planting with curved sets was as follows: sets of one year
old, 50—´1O0 cm long, were planted in horizontal state 20—30 cm deep. During the
planting the upper part of the set ´was curved, and by this way only the terminal buds
have remained over the ground level. After this planting the underground part of th©
set has developped into the roots, and the terminal bud into an unusual stout and
opulent stem — for in a set there is much more reserve stuff than in a usually short
cutting. Therefore is the success with sets planted according to that method much
more certain. The experimente of the planting according to this method were made
during the heavy dryness with following rezults: the sets 30 cm long succeeded 100%.
and ones of 100 cm long 85%. The avarage height o fthe shoots 50 cm long was 130
cm and those of 100 cm long — 160 cm. At the same time the usual sets planted for
the control purposes succeeded 67%, and the average height of the shoots was 10O cm.


Inj-. Ivanka Milatović (Zagreb):


NEKE BOLESTI NAŠIH ČETINJAČA U ŠUMSKIM
RASADNICIMA


Fusarium


U šumskim rasadnicima često vrlo rano propadaju mlade biljke crnogorice.
Osobito se masovno suše jednogodišnje i dvogodišnje biljčice vrsta
Pinus i Picea, a suše i ostale crnogorice kao vrste Larix, Pseudotsuga i t. d.
Ovoj su pojavi u najviše slučajeva uzrok gljivice roda Fusarium, pa se ova
bolest obično naziva »Fuzarioza«. Sušenje biljčica crnogorica u velikom procentu
pa čak i do 90% vrlo je česta pojava. Navest ćemo samo nekoliko
primjera bolesti »Fuzarioze« prikupljene s terena posljednjih godina. U
1949 g. nastalo je sušenje smrekovih biljčica (Picea excetsa) u rasadniku u
Našicama, a u Kninu ista se bolest pojavila na Pinus silvestris. U rasadniku
»Slavin« u Omišu napao >e Fusarium sp, crni bor (Pinus nigra), alepski bor


(P. halepensis) i čempres (Cupressus sempervirens). U šumskom Rasadniku
Benkovac ista se bolest javila na crnom boru (Pinus nigra) 1950 g. te u rasadniku
»Kras« u Sinju i rasadniku Muć i dr. Ovo je samo nekoliko primjera
ove bolesti s terena determiranih u Zavodu za fitopatologiju, Poljopr.-šum.
fakulteta u Zagrebu, a koji jasno govore o proširenosti »Fuzarioze« u našim
rasadnicima.
»Fuzarioza« je prilično poznata bolest. No mjere suzbijanja koje se
sprovode na terenu prilično su nepotpune, pa otuda i dolazi do oboljenja
usprkos preduzetom suzbijanju. Tako na primjer sjeme crnog bora se desinficiralo
prije sjetve u 0,lfl!o formalinu prema izvještajima povjereništva
šumarstva iz Benkovca i zaraza se ipak pojavila. Obzirom na biologiju gljivica
Fusarium ovo je posve razumljivo, budući da je zaraza nastala iz tla,
a ne putem sjemena. Gljivice Fusarium roda sačinjavaju normalnu mikološku
floru tla. Otuda i dolazi do neefikasnosti upotrebe samo raskuženog
sjemena za sjetvu i do sušenja mladih biljčica zbog zaraze gljivicama Fu


164
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 59     <-- 59 -->        PDF

serium sp. Fusarium može biti na sjemenu, pa se i prenosi sjemenom, ali t©
su mnogo rjeđi slučajevi. Do oboljenja dolazi većinom iz tla napadom gljivica
na korijenje, što uvjetuje sušenje iglica i cijele biljčice.


. Bolest »Fuzariozu« uvjetuju različite gljivice roda Fusarium. Sušenje
biljaka crnogorice može nastati parazitizmom jedne ili više gljivica ovog
roda. Izvjesne gljivice napadaju samo provodne elemente korijena, druge
uvjetuju trulenje korijena i time dovode do smetnja u primanju hrane i
vode, što se zapaža promjenom boje iglica, zatim na sušenju iglica i cijele
biljčice ili nastaje naglo polijeganje ponika. Koje su vrste Fusarium gljivica
u našim rasadnicima, nije do sada ispitano.


Od fuzarijskih vrsta, kao parazit! provodnih elemenata u Evrop; dolaz; na pr.
Fusarium oxysporu.m v. aurantiacum Tubeuf (Fusoma pini Hartig),
Fusarium bulbi´genum v. blast i cola (F. blasticola Rostrup) i t. d.
Ima i takovih fuzarijskih gljivica koje uvjetuju trulenje korijena kao na pr, Fusarium
culmorum W. G. Sm., Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. i t. d.


Osim promjene boje Oglica i polijeganja drugog osobitog znaka fuzarijske bolesti
nema, te se zbog toga na terenu teško utvrd; pravi uzročnik bolest´. Tek u nekim slučajevima
vide se na korijenu bjelkaste paučinaste prevlake ili bjelkasti pristići´, koji
su u stvar: hife ili spore gljive. Bolest se utvrđuje mikroskopskom pretragom korijena;
ako je uzročnik »Fuzarioza«, prisutne su spore srpastog oblika. U nekim primjerima
determinacija vezana je uz prethodno stavljanje zaraženog materijala u vlažne uslove
da se razviju spore, dok točna determinacija vrste Fusariu m gljive traži dulje
ispitivanje čiste kulture gljive.


»


Zaraza »Fuzarioze« nastaje najčešće kao sekundarna pojava što znači
da postoji neki primarni uzrok. Primarni uzrok, je oslabljelost biljke bilo
zbog klimatskih ili edafskih faktora kao i zbog nepotpune obrade tla ili
njege kulture i t. d. Fusarium gljivice koje sačinjavaju normalnu mikološku
floru tla, lako zahvaćaju i uništavaju slabije biljke.


»Fusarioza« je opasna bolest i mnogih poljoprivrednih biljaka kao na
primjer pamuka i graha. Prirod graha bio je uništen u 1950 g, zbog suše
i fusarioze. Iste godine pojavila se fuzarioza na sicilijanskom ruju (Rhus
coriaria) na mnogim mjestima Dalmacije i Istre, I ovdje se pojavila ova
bolest kao sekundarna pojava na oslabljelim i lošim sadnicama dopremljenima
iz Makedonije.


Kod većine fuzarijskih bolesti dolazi zaraza iz tla, a preduvjet je neotpornost
biljke zbog loše obrade tla ili loše njege ili zbog prevelike vlažnosti,
prejake insolacije i dr. Prema tome suzbijanje fuzarioze osobito na
biljkama crnogorice u rasadnicima sastoji se prvom redu u stvaranju najpovoljnijih
uvjeta rasta pojedinih kultura. Ipak može doći do »Fuzarioze«
kao primarne na tlima gdje je izvršena sjetva biljaka crnogorice na isto
mjesta gdje je bilo masovno sušenje ponika, a nisu bile izvršene nikakve
prethodne pripreme za suzbijanje kao što je otklanjanje zaraženog usjeva
i desinfekcija tla.


Obzirom na okolnost, da su fuzarijske gljivice sastavni dio mikološke
flore organske supstance tla, kemijski način suzbijanja često nema uvijek
najpovoljnije rezultate. Pitanje efikasnog suzbijanja fuzarioze u rasadnicima
predstavlja još uvijek problem šumarske prakse, Otežavajući momenat u
rješavanju najboljih načina za sprečavanje ovog oboljenja jest velika proširenost
fusarijskih gljivica u tlima, a to znači da suzbijanje bolesti uveliko


165
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ovisi o uništavanju fuzarijskih gljivica u tlima. Danas poznate mjere suzbijanja
ovog oboljenja smanjuju u znatnoj mjeri zarazu, i potrebno je da se
primjene u praksi.


Suzbijanj e sastoji se u ovom. U´rasadnicima gdje se pojavilo ovo
oboljenje ponika crnogorice kao i starijih biljaka, suzbijanje bolesti se sastoji
u uklanjanju oboljelih biljaka iz rasadnika i njihovom uništavanju.
Time se otklanja organska supstanca povoljna za daljnje širenje micelija
gljive i daljnje propadanje rasada. U nekim tlima ima osobito mnogo
Fusarium gljivica i tu dolazi češće do ovog oboljenja. Pojedine gredice
ovakovih tala, nakon što su odstranjene bolesne biljke, treba desinficirati
prije ponove sjetve bilo koje vrste crnogorice. Raskuživanje tla vrši se 1%
formaldehvdom. Na 4 m2 uzima se 10 lit. priređenog sredstva. Najprije se
polije tlo sa 5 lit. sredstava i prekrije se sa vrećama, impregniranim platnom
ili sličnim i ostavi se tako 24 sata,a nakon toga tlo se polije sa preostalih
5 litara sredstva (razumije se na 1 m2), i prekrije se na isti način
i u jednakom vremenu. Iza toga tlo se prekopa i priredi za sjetvu, koja se
može izvršiti nakon 14 dana. Tlo se može desinficirati 3 % rastopinom bakrenog
sulfata u količini 5—6 lit. na 1 m2. Nakon mjesec dana može se
sijati.


Kao dopunska mjera raskuživanja tla naprašuje se sjeme prije sjetve
živinim preparatima za desinfekciju sjemena (na pr. Ceretan) u količini
150—20Q g na 100 kg sjemena- Sjeme se može desinficirati močenjem u
0,1% formalinu 15 minuta, ili u 0,05%» bakrenom sulfatu u trajanju od 10
minuta. Ako se sjeme moči u bakrenom sulfatu, nakon močenja se ispere
u vapnenom mlijeku. Samo raskuživanje sjemena ne će imati uspjeh iz
razloga što zaraza najviše ^nastaje iz tla. U praksi upotrebljava se u suzbijanju
»Fuzarioze« polijevanje gredicaprije sjetve 2% bordoškom juhom ili
se polijevaju gredice između biljaka hipermanganom (1 kg na 100 lit. vode)
u količini od 6 lit. na 1 m2 i nakon 4 dana poliju se ponovo istom količinom
sredstva. Iako ovi načini suzbijanja mogu imati povoljan uspjeh, ipak nije
sigurno da potpuno zaštićuju mladi usjev od bolesti. Kao što je već istaknuto,
trebalo bi pokusima utvrditi koje su mjere suzbijanja najbolje u našim
prilikama. Također i ispitivanje vrsta Fusarium gljivica, koje dolaze
kao uzročnici sušenja crnogorice kod nas, predstavlja također jedno važno
područje naših fitopatologa.


Peridermium pini


Nešto rjeđa bolest koja se pojavljuje na Pinus vrstama u rasadnicima
uzrokovana je rđom Peridermium pini ili Coleosporium sp. Za razliku od
»Fuzarioze« ova se bolest javlja samo na iglicama.


Peridermiu m pin i je heterecijska rđa, ikoja spermogonije i ecidije razvija
na Pinus vrstama i to Pinus si 1 v e s t r i s, P. montana, P. munghus i P.
austriaca. Po ecidijskom stadiju rđa se naziva Peridermium pini a c i-
col a sa Pinu s vrsta prelazi gljiva ma razne korove i stvara uredo i-teleintostadij,
koji se naziva Coleosporiu m sp, Prema tome na kojem1 korovu dolazi uredo i
teleutostadij određuje se vrsta rđe Coleosporium. Sve Coleosporium*
vrste ii* korovima kao Senecio sp., Pentasite s sp., Tussila.go sp„, Sonchus
sp., Campanula sp., Eupharasia sp., Bulsatilla sp., Solidago
srp., Cacali a sp., Inul a sp. razvijaju ecidijskj stadij na Pinu s vrstama. Tako


166
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 61     <-- 61 -->        PDF

na pr. ako uredo i teleutostadiji rde dolazi na korovu Tussilago farfara radš
ee o rđi Coleosporium tus si lag im is (Pers.) Lev., njen ecidijski stadij kao
i ostalih Coleosporiu m vrsta dolazi na Pimu*! vrstama, i označen je kao P eridermium
pini acicola.


Na iglicama bora zaraza se zapaža žućkastim pjegicama, na kojima se pojavljaju
rđaste´ jastučaste ili vrećaste izrasline. Ako je bolest jako zahvatila iglice, one prijevremeno
otpadaju. Ecidijslki stadij razvija se od aprila do mjeseca jula. Jastučasti
izraštaji sa iglica vremenom nestaju i ostaju rđaste ili smeđe pjegice duž iglica. Micelij
gljive dalje perenira u iglicama.


Uredo stadij na spomenutim korovima javlja se narančastim ili narančasto crvenim
prištićima, jastučićima na donjoj strani listova i peteljka listova, a teleutostadij
stvara narančasto crvene ili crvene prištiće ili jastučiće također na donjoj strani listova
ili peteljka listova.


Zaraza iglica nastaje u jesen klijanjem teleutospora s korova. Gljiva
prezimi na iglicama bora i u proljeće se stvara ecidijski stadij, koji se makroskopski
vidi opisanim izraštajima poput kesica, dok zarazu u jesen ne
primjećujemo.


Suzbijanje se sprovodi uništavanjem korova nosioca uredo i teleutogeneracije,
a već zaražen bor treba ukloniti sa gredica i spaliti ili uništiti
bilo na koji drugi način. Ostale biljke koje ne pokazuju zarazu treba tokom
ljeta i jeseni prskati 2—3°/o bordoškom juhom. U jesen potrebno je još
sumporenje sumpornim prahom. Bordoškoj juhi može se dodati 10—20 dkg
Sumporola.


Ove godine u proljeće primili smo pošiljku zaraženog bora (Pinus nigra)
iz Senja iz rasadnika »Sv. Mihovil«. Zaraza se pojavila na 100 m2 dvogodišnjeg
bora. Ovdje se radilo o zarazi iglica rđom Peridermium pini. Uredo
i teleutostadij nađen je na korovu Campanula, te je prema tome bila rda
Coleosporium campanulae (Pers.) Lev. U rasadniku sv. Mihovil uspjelo je
suzbiti zarazu uništavanjem korova nosioca uredo i teleuto generacije, a
tokom ljeta je vršeno prskanje bordoškom juhom, Bolesne biljke su uništene,
a zemlja je duboko obrađena sa dodatkom vapna.


Literatura : 1. Soraue r P.: Handbuch der Pflanzemkrankheiten. Bd, III,
Berlin 1932.; 2. Wollenweber H.W.-R e i n k i n g O. A.: Die Fusarien, Berlin 1935.


167