DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

kojih je uspeh šumsko-meliorativnih radova uvek problematičan kao i
njihova funkcija. Opšte uzevši ti uslovi jesu:


1. Izrada plana opšte melioracije degradiranih područja.
2. Naučna osnova šumsko-meliorativnog radnog procesa.
3. Organizacija šumsko-meliorativnog radnog procesa.
4. Organizacija operativnog šumarskog aparata.
5. Ekonomski uslovi.
Nije teško uvideti da svi navedeni uslovi stoje u međusobnoj vezi i
da su oni svi zajedno potrebni, da bi se obezbedio dobar uspeh šumskomeliorativnih
radova i njihova pravilna funkcija.


Ekonomski uslovi zavise o opitoj privrdenoj politici i položaju koje zauzimaju
šumsko-meliorativni radovi u privrednim proporcijama u vezi sa
stanjem poljoprivrede i drugih privrednih grana u zemlji uopšte a na
degradiranim područjima napose. O njima in ultima linea ovisi uopšte
mogućnost, obim i tempo šumske melioracije degradiranih područja. Taj
studij iako tesno povezan sa ostalom materijom, čini zasebnu studijsku
celinu pa se njime u daljnjem našem izlaganju nećemo posebno baviti.


Navedena prva četiri uslova prestavljaju materiju koja se odnosi na:


— metodiku izrade plana opšte melioracije degradiranih područja;
— primenu savremenih postignuća bioloških i tehničkih nauka i praktičnih
znanja kod izvođenja šumsko-meliorativnih radova;


— racionalnu organizaciju šumsko-meliorativnog radnog procesa i
organizaciju radne snage u tom procesu i


— organizaciju državnog privrednog aparata.


Naše izlaganje tih pitanja izvršićemo pod pretpostavkom da kulture
nisu oštećivane od stoke i ljudi. U takvom naime slučaju kulture mogu
biti ili odmah uništene ili pak sprečene u razvoju u većoj ili manjoj meri,
tako da je analiza neuspeha usled uzroka koje smo pre naveli vrlo teška
a u stvari i suvišna. O nečuvanju kao uzroku propadanja znatnih površina
kultura, koji često po svom dejstvu prevazilazi sve ostale uzroke, govorićemo
kasnije,


U ovome članku razmotrićemo detaljnije pitanje izrade plana opšte
melioracije degradiranih područja, dok ćemo ostala pitanja razmotriti u
sledećim člancima.


Na detaljnije izlaganje pomenute materije naveli su nas posebni razlozi.
Izvođenje šumsko-meliorativnih radova na sve većim površinama polaže naročite
zahteve na vrstu i kvalitet izrade planova. Nedostaci pravilne
metodike izrade planova i planiranja su takovi da omogućuju velike greške
naročito u vezi sa određivanjem funkcije kultura, pa se pitanje izrade
jednog »plana opšte melioracije degradiranih područ
j a« koji povezuje sve potrebne melioracije jednog područja u jednu
celinu, postavlja kao vrlo potrebno a često i vrlo hitno.


Smatramo potrebnim dia neke izraze upotrebljeine u ovome članku definišemo
i preciziramo iz razloga što neki nisu još odomaćeni u našoj literaturi, a mišljenja srno
da su pravilniji od onih koji se kod nas upotrebljavaju.


Izraz »šumisko-meliorativnih radova na degradiranim područjima: sprečavanje erozije, zaštitu
i stvaranje tla, a za razliku od »cilja gospodarenja« (Šafar Š. L. 195ft) koji je izraz


110