DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 35     <-- 35 -->        PDF

r


Nastaje pitanje kako da se bolje iskoriste otpaci u proizvodnji šperploča.
Odresci trupaca (ukoliko ih ima) mogli bi se koristiti za proizvodnju
parketa. Središnji valjci mogli bi se upotrijebiti za proizvodnju držaka
za metle (po prijedlogu Slovenije) ili za sitnu galanterijsku robu. Furnir,
koji otpada u proizvodnji mogao bi se koristiti kao materijal za pakovanje,
a jedan dio i za proizvodnju košara. Strugotine su vrlo dobar materijal za
pakovanje naročito staklenine. Nadalje postoji mogućnost da se svi otpaci
osim kore, piljevine i drvne prašine upotrijebe za proizvodnju lesonit
ploča, a za pogonsko gorivo da se upotrijebi ugalj.


ZAKLJUČAK


Postotak iskorišćenja pravnih bukovih trupaca za ljuštenje pravilnog
poprečnog presjeka iznosi od 38 do 42°/o, prosječno 40%.


Jednostrana zakrivljenost trupca u luku kružnice, osnovnih tvorničkih
dužina (130, 210 i 230 cm), visine luka do uključivo 4 cm smanjuje postotak
iskorišćenja za 2 do 25%. drvne mase trupca bez kore.


Izrezivanjem kvrge promjera od 2,5 do 10 cm otpada od 0,8 do 7%
drvne mase trupca bez kore. Dvostrukom povećanju promjera kvrge odgovara
dvostruko povećanje otpadaka.


Unutarnje pogreške u zoni srca trupca kao: okružljivost, paljivost,
prešlost, trulež i t, d. uvjetuju povećanje promjera središnjeg valjka, a
time i povećanje otpadaka. Otpaci se u tom slučaju povećavaju razmjerno
kvadratu promjera središnjeg valjka .Promjer središnjeg valjka kod trupaca
zdravih u zoni srca iznosi obično 18 cm.


Razlika od 1 do 10 cm najvećeg i najmanjeg unakrsnog promjera trupca
eliptičnog poprečnog presjeka daje od 1 do 33% ekscentrično ljuštenog
furnira. Postotak drvne mase ekscentrično ljuštenog furnira upravno je
proporcionalan s razlikom između najvećeg i najmanjeg unakrsnog promjera,
obratno je proporcionalan veličini promjera, a nezavisan je od dužine
trupca. Kad razlika unakrsnih promjera iznosi 10 cm, drvna masa
ekscentrično ljuštenog furnira iznosi: kod trupaca srednjeg promjera 30 cm
V», kod trupaca srednjeg promjera 50 cm Vs, a kod trupaca srednjeg promjera
100 cm Vio drvne mase trupca bez kore.


Ako se trupac namjesti ekscentrično u ljuštilici za 1 do 10 cm, dobiva
se od 4 do 88% ekscentrično ljuštenog furnira. Postotak drvne mase
ekscentrično ljuštenog furnira upravno je proporcionalan veličini ekscentričnosti,
obratno je proporcionalan veličini promjera trupca, a nezavisan
je od dužine trupca. Ekscentrično ljušteni furnir može se djelomično upotrijebiti.
Ekscentrično namještanje trupca u ljuštilici može se ukloniti označivanjem
središta na čelima trupca prije Ijuštenja.


Od drvne mase bukovih trupaca za ljuštenje otpada prosječno na
šperploče 40%, na materijal za pakovanje i održavanje sredstava unutarnjeg
transporta 4%, na ogrjevno drvo 50% i na usušenje 6%.


Jedan dio otpadaka mogao bi sa upotrijebiti za proizvodnju: parketa,
sitne galanterijske robe, za pakovanje i za izradu košara. Druga je mogućnost,
da se otpaci upotrijebe za proizvodnju lesonit ploča, a za pogonsko
gorivo da se upotrijebi ugalj.


141