DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. MART -APRIL GODINA 1951


Ing. Ziani Petar (Beograd):


ZNAČAJ METODIKE KOD PLANIRANJA
ŠUMSKO-MELIORATIVNIH RADOVA


I.
U poslednje vreme sve se više postavlja pitanje kvaliteta šumskomeliorativnih
radova s obzirom na sve češće neuspehe u mnogim našim
krajevima. Pokušaćemo da razmotrimo to pitanje na taj način što ćemo
najpre postaviti uopštene posledice nepravilnog rada, kakve se pojavljuju
na određenim površinama u izvesnom periodu vremena, a zatim ćemo
analizom uzroka takvog stanja, koji se mogu također definisati i kao pomanjkanje
odnosno neizvršavanje određenih uslova, ukazati na pravilniji
put šumske melioracije degradiranih površina. Takav metod izlaganja
nam se čini podesnim, jer nam omogućuje razmatranje svakog pojedinog
faktora koji uslovljuje šumsku melioraciju degradiranih područja a da pri
tom ne gubimo iz vida korelativno dejstvo celog kompleksa faktora: bioloških,
ekoloških, tehničkih, ekonomskih i organizacionih.


Promatrajući šumsko-meliorativne radove na degradiranim površinama
u određenom otseku vremena, možemo uopšte kazati da se svi nedostaci
i greške učinjeni prigodom planiranja i izvođenja šumsko-meliorativnih
radova očituju u tri vida:


a) kulture pokazuju potpuni ili delimični neuspeh primanja t. j. mali
ili nikakvi procenat primanja sadnica ili nicanja semena;


b) kulture pokazuju slab kvalitet i malu otpornost t. j . i pored toga
što su se u velikom procentu primile, kulture su slabog spoljnog izgleda,
zaostaju u razvoju i neotporne su protiv spoljndh štetnih uticaja;


c) kulture ne vrše nikakvu ili vrlo slabu zaštitnu funkciju i pored toga
što su dobro uspele i dobro se razvijaju,
Analiza takvih neuspeha na raznim degradiranim područjima pokazala
je da se uzroci takvog stanja nalaze u pomanjkanju određenih uslova bez


109