DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Pravo polje primene planova opšte melioracije jesu. velika degradirana
područja krša i drugih goleti, zatim slivovi podivljalih reka sa velikim
brojem bujičnih vodotoka.. ´ .


LITERATURA:


1. J. Wesscly : »Kras hrvatske krajine«. Zgb. 11876; 2. V. B e11 r a m: »Šumski
zaštitni pojas i pošumljavanje na pruge« Š. L. Januar—Februar 1949; 3. J. Šaf a r: »O
utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma«.
Š. L. li—2. Ii9l50; 4. L. Dimitz : »Die forstlichen Verhältnisse und Einrichtungen
Bosniens u. der Herzegovina«. Wien 11905; 5. P. Fukarek : »Pedeseta godišnjica
2upanjaoko´g elaborata«. Š. L. XI 1941; 6. Ministarstvo šumarstva NR
Srbije : Uputstva za sastavljanje planova obnove šuma za prioritetna područja.
METHODIK BEI ÖER PLANIERUNG DER FORST-MELIORATIVEN ARBEITEN


Autor analliisiert die bisherigen Erfahrungen in den forst-meliorativen Arbeiten
auf dem degradierten Boden. Wie man diese Arbeiten nicht veTrichten soll (Bild 1)
beziehungsweise wie man sie allmählich verrichten soll (Bild 2 u. 3). Autor zeigt an
einem Beispiel aus der Praxis. Auserdem Autor hebt hervor, das die Pläne der forstmeliorativen
Arbeiten ökonomisch, technisch und methodologisch fundirtt sein müssen;
ihre Qualitet muss mit den natürlichen Bedingungen, der Arbeitsschwierigkeit und der
ekonomischen Wichtigkeit des Gebietes in Einklang gebracht werden.


\


Ing. Juraj Krpan (Zagreb):


ISKORIŠĆENJE BUKOVIH TRUPACA ZA LJUŠTENJE1


Uvod


Trupci za ljuštenje upotrebljavaju se za izradu šperploča, koje ubrajamo
u polu finalne proizvode. One su od važnosti za proizvodnju namještaja
i za izvoz.


Privremeni propis za neobrađeno drvo,2 koji važi na području NRH
određuje, da se trupci za ljuštenje izrađuju od: bukovine, topolovine, johovine,
lipovine, javorovine, brezovine, jelovine i smrekovine. U NRH se za
proizvodnju šperploča upotrebljava gotovo isključivo bukovina, a tek u
neznatnoj mjeri, johovina i lipovina. Brezövina i javorovina praktično ne
dolaze u obzir. Prerada jelovine i smrekovine u Hrvatskoj nije uvedena,
osim u vrlo malim količinama za izradu ploča za brodogradnju i to u kombinaciji
s bukovinom. Od jelovine i smrekovine mogu se izrađivati šperploče
s tim, da se upotrijebi prvi trupac od panja, koji ima najmanje grana,
da mu se najdonji dio (žilište) odbaci3 do jedan metar dužine i da se u tvornicu
dopreme sirovi trupci.


1 Izrađeno u Zavodu za tehnologiju drveta Poljoprivredno šumarskog fakulteta
Sveučilišta u ´Zagrebu, predstojnik Zavoda prof, dr. A. Ugrenovič . 2 Br. Wl—49, 4949, koji je izdala -Uprava za unapređenje proizvodnje pri Planskoj
komisiji NRH.


* Taj odrezak se može upotrijebiti kao celulozno drvo.
121