DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

liko šumskih pojaseva protiv vetra. Sastojine mekih lišćara na bujičnim
konusima poslužile su kao osnova mreže šumskih vetroferanih pojaseva u
ravnici »D«. U analizi ovog primera nismo dirali u pitanje paše na ovom
delu područja. To je učinjeno iz razloga što nam je bila namera da raspravimo
pitanje funkcije kultura, a drugo što se ekonomska analiza i perspektiva
mora dati za ćelo područje a ne za jedan njegov deo prestavljen
kartom br. 1.


Videli smo da šumske kulture mogu da pokazuju relativno vrlo dobar
uspeh i razvoj a da pri tom ipak ne vrše nikakvu zaštitnu funkciju na susednim
površinama ´pa čak ni na površini na kojoj se nalaze. Iz perspektivne
linije šumske melioracije našeg degradiranog predela, koju smo gore
dali, sledi da zaštitnu funkciju kao primarnu u prvoj etapi melioracije (a
kao sekundarnu i davanje izvesnog prihoda) mogu da vrše samo one
kulture:


1. koje imaju određenu strukturu i biološka svojstva;
2. koje se podižu po određenom prostornom rasporedu prema poljoprivrednim
površinama i objektima koje treba zaštititi kao i na samoj površini
određenoj za šumsku melioraciju i
3. koje se podižu u početnom stadiju melioracije na određenom delu
ukupne površine za melioraciju određenim tempom t. j. količini u određenom
vremenskom periodu.
Već smo videli da odredbe u tom pravcu treba da se dadu nižim jedinicama
u vidu prethodnog planskog zadatka, na osnovu plana opšte melioracije
degradiranog područja. Plan opšte melioracije je stoga jedan od
prvih uslova za uspešan rad na degradiranim područjima. Rezimiraćemo
stoga neke zaključke do kojih smo došli analizom konkretnih primera
»planiranja« i izvođenja šumsko-meliorativnih radova.


Izrada plana opšte melioracije degradiranih područja nije pojam identičan
sa »planiranjem« odnosno planom pošumljavanja i melioracija u šumarstvu´.
»Plan opšte melioracije« je tehničko ekonomski
elaborat koji na osnovu prirodnih i ekonom
s k o-d ruštvenih uslova daje tehničko rešenje
opšte melioracije jednog degradiranog područja.
Naprotiv planiranje ili izrada »Plana pošumljavanja i melioracija u šumarstvu
« (kako se prema zvaničnim uputstvima zove) jeste propisani postupak,
kojim se — odnosno tako bi bilo najpravilnije da se radi -— na osnovu
»plana opšte melioracije« predviđa raspored kvota finansijskih sretstava,
materijala i radne snage potrebnih za izvršenje određene količine radova
u jednom određenom planskom periodu u cilju postizavanja određenog
privrednog zadatka. Planiranjem se također obezbeđuju te količine za konkretno
izvršenje radova u sledećoj godini. Planiranje je prema tome mera
opšte privredne politike kojom se određuje obim i tempo radova.


Mi nećemo ovde zalaziti u sadržaj kao i metod sastava »plana opšte
melioracije« koji mogu biti samo okvirno dani, a nikako kruto i šablonski
propisani. Uglavnom se može reći da plan opšte melioracije treba da sadrži:
osnovni idejni deo, zatim tehničke elaborate po strukama i objektima
a ekonomske po privrednim granama.