DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tdme je jasno podvučeno da je saradnja između nauke i operative
izrično propisana pozitivnim zakonskim propisima.


Potreba saradnje nauke i operative naglašena je i sa strane Akademijskog
savjeta u Beogradu dakle sa strane ustanove koja povezuje sve
tri akademije nauka u državi. U tu svrhu osnovana je i već konstituirana
»Komisija za organizovanje i unapređenje naučno istraživačkog rada pri
Akademijskom savjetu FNRJ«. Tu komisiju sačinjavaju: predstavnici
nauke (akademici i profesori univerziteta), Savjeta za nauku i kulturu
i predstavnici operative (Savezne planske komisije, Privrednog savjeta i
Savezne uprave za unapređenje proizvodnje). U toj komisiji nalaze se i
predstavnici šumarske nauke i operative. Kako se iz strukture komisije
razabire potreba povezivanja nauke i operative došla je do potpunog izražaja
za sve resore. , ,


Osim zadataka koji su formulirani zakonima i statutima pojedinih
Akademija Akademijski savjet u Beogradu pravilno utvrđuje »da ne postoji
ni stalni kontakt ni stepenovanje zadataka među privrednim ustanovama
i njihovih instituta na jednoj i naučnih instituta Akademija i Univerziteta
na drugoj strani«. On traži još mogućnost da dobije uvid u rad
instituta koji postoje i da uzmogne ocijeniti opravdanost njihova postojanja.


IV. Priroda šumarske nauke. Kad i ne bi bilo pozitivnih zakonskih
propisa za saradnju nauke i operative, dostajala bi sama priroda
šumarske nauke da se njom opravda potreba ove saradnje. Kako je poznato,
šumarska nauka je specifična nauka. Pored biološke osnovice u
njoj je tehnička i ekonomska komponenta. Bez poznavanja i pravilnog
povezivanja osnovice i komponenata nema ni šumarske nauke ni operative.
Sa razvojem savremene nauke sve se više ispoljava potreba da se jača
i utvrđuje osnovica (ekologija, fiziologija, cenologija, genetika itd.) i da se
povezuje za ostale dvije komponente.
Dugi vremenski interval u kojem teče proces rasten ja i proizvodnje,
veliki broj individua, njihove velike dimenzije, mase i površine, široka
amplituda u kojoj se kreću ti elementi — sve to traži masovna istraživanja,
velik radni aparat i primjenu naročite varijaciono statističke metode. Činjenice
da se greške počinjene u šumskoj privredi mogu da ispravljaju
vrlo teško i u dugim vremenskim intervalima traže neobično tijesnu i trajnu
saradnju između nauke i operative.


V. Potrebu saradnje nauke i operative diktira i princip
štednje. Narodna vlast neće moći dozvoliti da se istim naučnim pitanjima
bave po nekoliko instituta a naročito ne da po istom kolosjeku tačnije
na istom pitanju a bez povezanosti rade instituti Akademija i Univerziteta
na jednoj a instituti operative na drugoj strani. Na taj se način bez potrebe
uvećavaju troškovi istraživačkoga rada a ti u oblasti šumarske
nauke nisu maleni. v
Da bi se uklonilo rasipavanje materijalnih sredstava neophodno je
potrebna planska saradnja između nauke i operative.


VI. Internacionalni obziri govore u prilog saradnje između
nauke i operative na domu. Poišto je Federativna Narodna Republika
Jugoslavija pristupila Organizaciji ujedinjenih naroda, ukazat će se potreba
da njeni pretstavnici saraduju u komisijama i potkomisijama te organlza7