DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 76     <-- 76 -->        PDF

koji ni izdaleka nije toliko značajan za naše šume, niti je ugrožen u većoj
mjeri nego što su navedene rijetke vrste endemnih četinjara.


2. Potrebno je što prije proglasiti zaštitu nad svim sastojinama Pančićeve
omorike i to bez obzira u čijem se one vlasništvu nalaze. Od
sastojina Pančićeve omorike treba stvoriti rezervate, nacionalne parkove
i tom prilikom ne ograničavati se samo na onaj neposredni teren na kojem
rastu stabla »omorike«, nego zahvatiti i oko toga jedan širi zaštitni
okoliš, koji je u suvisloj vezi i sačinjava jednu cjelinu. Zaštitom od sječe
i oštećivanja nije još ništa postignuto, jer paša, a i prolazni šumski izvozni
putevi i razne druge naprave sprečavaju prirodnu obnovu sastojina.
U vezi sprovodjenja ovih mijera potrebno je postaviti na terenu naročito
odgovorno šumarsko osoblje, koje će biti jedino zaduženo mjerama
oko zaštite određenih sastojina ,koje će predviđeti zakon i uredbe.


3. Kao neposredno važan zadatak treba smatrati organizaciju smišljene
akcije oko prikupljanja sjemenja Pančićeve omorike. Skupljeno
sjeme imalo bi prvenstveno da posluži obnovi postradalih sastojina Pančićeve
omorike. Na terenu, u blizini ovih sastojina, trebaće urediti manje
rasadnike, jer sjemena vjerovatno neće doteći za sjetvu u terenu, a
i korov, koji se je već razvio na požarištima stavio bi u pitanje uspjeh
sjetve.
Na kraju trebalo bi posvetiti pažnju i podizanju umjetnih sastojina
Pančićeve omorike na terenima koji su za tu svrhu sposobni. Poznato
nam je da u Finskoj postoji jedna omanja sastojina Pančićeve omorike
(Mustila) podignuta iz našeg sjemenja. Kod nas još toga nema, izuzev
manje skupine »omorike« na Ravnama kod Sarajeva. Od ranije postoje
predloži da se jedan dio golih sjevernih padina. Trebevića iznad Sarajeva
pošumi Pančićevom omorikom, ali do izvodjenja te zamisli nije još
došlo. Ovaj prijedlog, koji je potekao od našeg starog botaničara K.
Malva, upravo bi sada dobio naročitu aktuelnost,


U vezi gornjih prijedloga treba ponovno naglasiti da se pitanjem zaštite
općenito, a sastojina Pančićeve omorike napose, trebaju zadužiti ne
samo šumarske institucije, nego Instituti za zaštitu i proučavanje prirodnih
rijetkosti. To se naročito odnosi na N. R. Bosnu i Hercegovinu,
gdje takav iristitut još ne postoji.


DIE STANDORTE DER OMORIKA-FICHTE NACH DEN WALDBRANDEN
IN 1946/47 JAHRE


In diesen kurzen vorläufigen Ber´cht bringt der Verfasser d´´e Angaben über
die Bestände der Omorica-Fichte nach den katastrofalen Waldbränden welche in den
dürren Jahren 1946 und 1947 in den bosnischen Wäldern wüteten. Aus den beiliegenden
Karten kann man genau ersehen den Stand vor und nach den Waldbränden.
Unter Anderen wurden auch die Bestände Smrčevo Toč-´lo, Starogorske Stijene, Dobrotuš,
Bjielčke Stijene, Vranovima, einige Bestände in den Bezirk Srebrenice, und
der bekannte Bestand bei deir Karaula Stula, an der ehemaligen bosnisch-serbischen
Grenze, vernichtet. In einer Übersicht sind die übergebliebenen Bestände und Gruppen
deri Omorica-Fichte angegeben.


Zum Schluss des Bar´ chtes g´-bt der Verfasser einige Vorschläge auf deren Grund
man den Schutz der übrig gebliebenen Bestände der Omorica-Fichte durchführen
müsste. Diese Massnahmen sollten an erster Stelle in den Natursehutz-Rezervaten


74