DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 75     <-- 75 -->        PDF

rika«. Međutim i pokraj toga ova je sastojina veoma zanimljiva, jer odstupa
od ostalih u pogledu svog fitocenološkog sastava.


Osim nabrojenim sastojina Pančićeve omorike postoje još izvan Višegradskog
područja dvije sastojine i to na Viogoru kod Ustiprače i na
Radomišlje Planini iznad Jeleča kod Foče. I ove dvije sastojine su u velikoj
mjeri oštećene tokom prošlog rata i poslije njega. U neposrednoj


Pogled na sastojinu Pančićeve omorike, smrče, crnog bora, jastke i breze
na padinama Gostuje kod Višegradai (Orig. 1948.)


blizini sastojine na Viogoru također je bjesnio šumski požar i sigurno je
da je ova sastojina indirektno time oštećena. Kroz sastojinu na Radomišlje
Planini spuštali su se trupci, što također nije moglo biti bez štetnih
posljedica.


Zaključak´ i prijedlog


Prema naprijed izloženim podacima može se zaključiti,´´da je danas
preostalo svega još nekih tridesetak, većinom omanjih sastojina i prirodnih
grupa Pančićeve omorike, na terenu, koji se smatra njenom prapostojbinom.
Sve te sastojine su djelovanjem čovjeka.u vrlo lošem stanju
i postoji opasnost da se vremenom još neke od njih moraju brisati. Jedini
izuzetak je oveća sastojina »omorike« na sjevernim padinama Velikog
Stoca (vidi sliku), gdje ona raste pod vrlo povoljnim uslovima, bez zadiranja
paše i sjekire. No vidjeli smo, da je i ova sastojina djelomično stradala
od požara. Stanje u tom pogledu je veoma loše. Naši drugovi na
terenu N. R. Srbije poduzeli su izvjesne mjere, da bi zaštitili preostale
sastojine Pančićeve omorike; a to bi se trebalo sprovesti i u N. R. Bosni
i Hercegovini. Mjere koje bi se trebale poduzeti, da se očuvaju ovi
»ostaci ostataka« trebale bi se, po mojem mišljenju, sastojati u prvo
vrijeme u slijedećem:


1. Potrebno je što prije donijeti poseban zakon o zabrani svake
sječe i oštećivanja stabala Pančićeve omorike, pa i u naučne svrhe. Ovakav
zakon, izuzimajući odredbu o zabrani sječe za opravdane naučne
svrhe, trebao bi se uostalom donijeti i za ostale naše endemne vrste —
muniku, moliku i dr. Svojevremeno je zakonom zaštićena sječa ariša,
73