DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 72     <-- 72 -->        PDF

predznak. U blizini ove sastojine nalazi se u privatnoj šumi izvjesnog
Petrovića nekoliko mladih stabala »omorike« vjerovatno izraslih iz na


letjelog sjemenja.


Zvijezda . 0 staništima Pančićeve omorike na planini Zvijezdi postojali
su sve do najnovijeg vremena dosta nesigurni podaci. Prvi je o
njima izvjestio Wettstein, ali budući da ih je samo iz daljine »dalekozorom
promatrao« sa bosanske strane, nije o njima mogao dati detaljnije
podatke. Maly je ova staništa označio u karti sa jednim širokim prostranstvom,
počevši od obale rijeke Drine i mnogo južnije nego što su
ona u stvarnosti. Plavšić je naveo »da severni i severozapadni obronci
Zvijezda-Planine nisu pokriveni onuorikinom šumom«, te je zbog toga
on ova staništa na karti »smanjio, odnosno pomakao više u unutrašnjost
planine«. Tek 1948. godine, prema istraživanju ing. S. Kolarovića, utvrđeno
je da se tu nalazi sedam većih grupa Pančićevih omorika i to: ispod
Smiljevog Brda, Tople Peći i samog vrha Zvijezde.


Vid a ča. Sjeverno od sela Jagoštice iznad Toplog Dola nalaze se
ispod strmih sjeveru okrenutih stijena dvije skupine »omorika«. Jedna
od njih nalazi se ispod kote Teferić. To su stara, visoka stabla, okružena
rijetkom šumom i listopadnom šikarom, kroz koju su često prolazili
požari. Jedno stablo Pančićeve omorike postojalo je i u blizini Karaule
Štule, na rubu livada iznad Brusničkog Potoka.


B. U N. R. Bosni i Hercegovini (na istočnoj omali rijeke Drine).
Tovarnica , Ovdje se nalazi samo nekoliko stabala »omorike«
na starom groblju blizu selo Lahci. Stanište je prvi opisao Piškorić, a
izgleda da je ovdje »omorika« bila nekada zasađena.


G o s t i 1 j a. Ova oveća sastojina (vidi sliku), jedna je od najpristupačnijih.
Nalazi se na sjevernim padinama planine i okružena je mješovitom
četinjarskom šumom. Stradala je, u velikoj mjeri tokom prošlog
rata. I suša izazvala je suhovrhost mnogih starih sjemenjaka.


Cerov a Ravan . Ovdje se nalazi samo jedno osamljeno stablo
Pančićeve omorike okruženo sa. svih strana sastojinom crnog bora sapojedinim
smrčama. Prvi je ovo stablo našao Piškorić i ono je još i danas
na životu.


Velik i Stolac . Ovo je najveća i najljepša sastojina »omorike«,
koja se pruža uzduž granice Bosne i Srbije, ali na bosanskom terenu.
Okrenuta je sjeveru. Omorika je naselila ovdje strme »Strugove«, koji
se ruše niz planinu. Ovu jedinstvenu sastojinu opisali su Tregubov Maly,
Pišković i drugi,, te nije potrebno ponavljati ono što je već poznato.


Božurevac . Omanja sastojina okružena visokom, mješovitom šumom
bukve, jele i smrče. Nalazi se u zapadnom produženju grebena Velikog
Stoca. Dosta ju je teško pronaći. U ovoj sastojini nema podmlatka
»omorike«, a stara stabla nisu pokazivala nikakve promjene izazvane
sušom ili nekim drugim razlozima.


Rakowac . Nekada je ovdje Piškorić našao dva osamljena stabla
»omorikjs« u jednoj uvali u blizini srednjo vjekovne ruševne gradine.
Danas je tu preostalo samo jedno stabalce okruženo bukovim stablima.


(Na zapadnoj obali rijeke Drine):
Gornja Brštanic» Nekada su tu rasla, kako izvještava Karoly,
dva visoka stabla. Karoly (u Šumarskom listu iz 1922. godine) do


70