DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 70     <-- 70 -->        PDF

U N. R. Srbiji stradala je od požara još samo jedna mala sastojka
Pančićeve omorike. To zapravo nije ni bila neka sklopljena sastojina,
nego grupe i pojedinačna stabla na mjestu zvanom Jabučic a u
klancu Rzava blizu sela Zaovina. Ovdje je požar zahvatio predjel Vranjak,
a neka stabla omorike izgleda da su stradala više od suše nego od
požara. ,


Sastojine Pančićeve omorike, sve do donošenja Zakona o zaštiti
šuma od požara, nisu bile potpuno sigurne od iznenadnih šteta uslijed
neopreznog loženja vatre u šumi. Tako je i sastojina na Gostilji kod Višegrada
skoro mogla nastradati od vatre, koja je nastala u proljeće 1948
godine u susjednoj šumi. Ovaj požar bio je na vrijeme lokalizovan i
zahvaljujući nastalom kišovitom vremenu nije imao veće štetne posljedice.
Vatra je doprla do blizine sastojine Pančićeve omorike i nije prodrla
u gustiš sastojine, gdje se ne bi dala tako lako ugasiti.


Nakon ovoga što je naprijed u kratkim crtama izloženo, vidimo da
je iza požara u 1946. i 1947. godini preostao još samo malen broj sastojina
Pančićeve omorike. Čini se, da su u prošlosti na isti način stradale
i druge sastojine Pančićeve omorike, još prije nego što su bile nauci
poznate.


Radi preglednosti i lakšeg upoznavanja stanja sastojina Pančićeve
omorike na području oko Višegrada, za vrijeme prije i poslije katastrofalnih
šumskih požara, izrađene su dvije pregledne karte u prilogu. Na
njima su debljim linijama označene sastojine, a križićima grupe i pojedinačna
stabla Pančićeve omorike. Tačkasto ispunjena polja označuju
sastojine "koje su preživjele šumske požare, a bijela polja one, koje su
nastradale. Površine koje su obuhvatili šumski požari okružene su isprekidanim
tankim linijama. Jedna od ovih karata pretstavlja sastojine prije,
a druga preostale nakon, požara. U ^voj drugoj karti označene su i grupe
preživjelih stabala na mjestima gdje su sastojine uništene.


Na kraju potrebno je navesti sastojine, koje su preostale. To su:


A. U N. R. Srbiji:
Trenica , Istočno od zaselaka Zaovine (Đurići) nalazi se ova manja
sastojina za koju je već naprijed istaknuto da se nalazi na podlozi
serpentina.
Zmajevački Potok. Nešto sjevernije od prve sastojine i nešto
više udaljena od naselja. Sastojina izgleda, kao da je ostatak neke
veće šume »omorike«. Ako prilike dozvole, trebalo bi je još detaljnije
pregledati.
Jabučica . Ovdje se u samom klancu rijeke Rzav nalazi nekoliko
stabala Pančićeve omorike, čije je sjeme vjerovatno voda donijela sa
nešto uzvodno ležećih sastojina u Sklopovima.
Sklopov i (Vis). Ovo je ona sastojina »iznad kuće pokojnog popa
Đoke« u kojoj je Pančić prvi put otkrio »omoriku« i za koju su mu
pratioci kazali, da je ona ista, odakle su mu, deset godina ranije, poslali
one znamenite grančice, na osnovu kojih je utvrdio novu vrstu. To
su zapravo dvije manje skupine, koje se nalaze na sjevernoj strani iznad
ulaska u »romantičnu klisuru Rzava«. U ovim sastojinama pretežno su
mlađa stabla.


68