DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 67     <-- 67 -->        PDF

je šumski požar ovdje i nastao od iskar/ lokomotive u 1947. godini. Dva
dana nakon toga što je ovim predjelom prošao požar, naišao sam na sva
stabla Pančićeve omorike potpuno spaljena. Samo jedno od njih, bilo se
je prevalilo preko pruge i na vrhu imalo je još sačuvane brojne nezrele
ljubičaste češere.


Na ograncima Javor Planine iznad sela Brložnika postojale su dvije
manje sastojine i to na B j e 1 i č k i m Stijenama i na Vranovini


Grupa stabala Pančićeve omorike* u predjelu «Pod Vidačorh«
t (foto ing. St. Kokrović)


(Vran Kamenu), na dva izrazita grebena u međusobnoj blizini. Nadmorska
visina od kojih 1260 do 1^50 met. te obilan xpodmladak govorilo je


o tome, da´ se ovdje »omorika« nalazi na svom najpovoljnijem položaju.
Prema Plavšiću, na Bjeličkim Stijenama, moglo je biti oko 100 odraslih
stabala »omorike«. Danas nažalost nema ovdje ni traga od nekadašnje
sastojine. Jedino, za našu utjehu^ uspjelo je odatle iznijeti i sačuvati materijal
za analizu prirasta i tehnološko ispitivanje drveta Pančićeve
omorike.
U srebreničkom srezü, sjeverno od sela Luke postojalo je nekoliko
većih i manjih sastojina Pančićeve omorike iznad Crnog Potoka, o kojima
je već pisao Wettstein kao o jednoj sastojim. Kasnije je ovdje utvrdio
Plavšić da se ne radi samo o jednoj sastojini na Crvenoj Stijeni, nego o
pet grupa, koje su međusobno potpuno odijeljene, a nižu se na sjeveru
okrenutim strmim padinama iznad spomenutog potoka. To su bile sastojine
G r a d, C r v e ne S t i j ehe, Borov Vrt, C r ni V r h i M e ć a v oi


65