DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 66     <-- 66 -->        PDF

sječe vidi se da su nekada ovdje rasla cmorikrna stabla u većem broju.


Nedaleko od ove sastojine nalazila se je još prije nekih desetak godina


oveća skupina Pančićeve omorike na mjestu Bijele Vode (Bijeli Potok).


Danas od ove sastojine nema više traga, te postoji opasnost da se na isti


način postupi i sa sastojinom u Zmajevačkom Potoku. Koliko se je moglo


utvrditi, sastojina je u privatnim rukama i vlasnik, kao uostalom i na


drugim mjestima, siječe za svoje potrebe jednako tako Pančićevu omoriku,


kao i ostalo drveće. Po tome, što mještani vrlo dobro poznavaju razlike


u kvalitetu drveta1 obične smrče i Pančićeve. omorike, može se zaključiti,


da im sječa i jedne i druge nije neobična.


Ovo novo, ranije nepoznato stanište Pančićeve omorike u Zmajevač


kom Potoku nedaleko Zaovina navodi nas ha pretpostavku, da bi se u ovim


predjelima, možda nakon jednog detaljnijeg istraživanja, još naišlo . na


druge nepoznate njene sastojine. Međutim, sasvim je sigurno da Panči


ćeve omorike nema oko Paračina, premda ju je navodno tamo »vidio«


W. Israel*)
Od sastojina Pančićeve omorike, koje su potpuno uništene u požarima
1946./47. godine treba na prvom mjestu spomenuti sastojinu S m rčev
o Točil o (Dugi Do), onu prekrasnu sastojjinu nedaleko Medne
Luke na Semeč Planini, o kojoj nalazimo podatke, već kod Wettsteina i
Malva. Nju su svojevremeno otkrili šumarski stručnjaci Zechel i Kara-
man. Omorika je ovdje rasla na sjeveru okrenutim strmim kamenitim padinama
iznad uskog klanca, koji se spušta sa visoravni do Drine. U visini
od kojih 900—1000 m nalazila se je oveća sastojina odraslih »omorika«
u gustom sklopu. Ova sastojina, kako nas izvještava Malv, već je i ranije
u izvjesnoj mjeri stradala od šumskog požara, kojeg su izazvali neoprezni
lovci. Međutim, nakon požara u 1947. g. od ove sastojine čini se
da nije ništa preostalo. Godinu dana poslije požara nađeno je još samo
nekoliko stabala sa zelenom krošnjom, ali i ova su bila opaljena u donjem
dijelu tako, da ima malo vjerojatnosti da su ostala na životu.


Nešto sjevernije od Smrčevog Točila nalazile su se nekolike manje
grupe stabala Pančićeve omorike u strmim Starogorski m (Tatiničkim)
Stijenama. I tu je prošao šumski požar i od pet grupa, koliko
ih je bilo, preostalo je samo jedno živo zeleno stablo ispod kote Teferić,
a i evo možda nije preživilo do današnjih dana. Ovdje se je omorika
nalazila u manjim sklopljenim grupama u nadmorskoj visini od kojih
1050v m., zajedno sa običnom smrčorn, jelom ,bijelim i crnim borom i
bukvom, okruživanom šikarom hrastova, graba i kukrike. O ovim staništima
nalazimo detaljnije podatke u radovima Tregubova i Plavšića.


Među najčešće posjećivanim, lako dostupačnim staništima Pančićeve
omorike, spadala je manja sastojina od nekoliko desetaka stabala na planini
Dobr o tu š u blizu sela Laze. Ovdje je omorika bila primjesa sastojine
jele, smrče i bukve, a nalazila se,je tek nekih desetak metara iznad
šumske pruge, koja iz Han Pijeska vodi do Podzida na Drini. Čini se, da


*) U članku pod naslovom »Dendrologisehe Not´-zcn-Dciadroilogisches aus Serbien
« u Mitteilungen d. Dendrog. Gesellsch. 1900 (str. 3(0) navodi W. Israel ovo:.»Pice»
Omoriea traf ich horstweise eingesprengt im Walde auf einem hohen Berge links der
Morava uinweS Pairaoin an queWigen Stellen.« Ovo je bez svake sumnje zamjena sa
običnom smreom,. jer ovakav značajan inataz ne bi os´tao samo u jednoj bilješci, nego
bi se o njemu do danas znalo mnogo više.


I


64


i