DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 63     <-- 63 -->        PDF

oiju, kao i organizirati uzgoj sadnica za pošumjjivanje i njihovu distribuciju,
U svakom od tih područja rada postoji niz pitanja, koja će se —
u vezi sal novim iskustvima — riješit kako će to našim prilikama najbolje
odgovarati.


SOME CONTRIBUTIONS IN CONNECTION WITH THE IMPROVEMENT
OF FOREST PRODUCTION


The author gives some proposals in connection with the improvemen t
of forest seedi n g and n u r s"e r y work. The attention. !´is drawn to the moire
´important organisation questions and proposals are gfiiven with regard to the most
rapid and useful selection and seperation of seed stands, groups of seed trees and
individual seed trees. The importance of see d r e gi o n s limliitation, especially in
countries where such division is not yet brought about, is emphasized.´ The author
discusses the best possible way for gathering and further manipulation of forest
seeds and fruits. The importance of forest nursey location in horizontal
and vertical direction, correspondent raising and distribution of seedlings in connection
with afforestation as stressed, too.


lag. PAVLE FUKAREK (SARAJEVO):
\


StauiUa V,aniiiwi o^aäkt uaktu šumskih
pa&aca u 194-6147 fyadiui


0 Pančićevoj omorici (Picea omorica Pančić), o tom jedinstvenom i
značajnom četinjarskom drvetu, po kojem je naše vegetacijsko područje
postalo znamenito, napisano je do danas ogroman broj različitih naučnih
radova, saopštenja i drugih literarnih priloga. 0 tom drvetu, koje je
svojevremeno izazvalo veliku senzaciju u naučnom svijetu, pisali su
brojni znameniti botaničari, domaći i strani, i svojim radovima doprinijeli
da se ova vrsta našeg rijetkog šumskog drveća danas poznaje gotovo
do u tančine. Poznate su nam njene morfološke, anatomske i druge osobine
gotovo u potpunosti, ekologija njenih staništa upoznata je u priličnoj
mjeri, a isto tako njene biološke osobine kao i sastav fitoeenoze u kojoj
ona dominira bili su predmet istraživanja u najnovije vrijeme. Ne govoreći


o njenim staništima, koja su istraživali i upotpunjavali brojni domaći i
strani botaničari i šumari, mi možemo slobodno tvrditi, da se o Pančićevoj
omorici kod nas znade mnogo više nego o bilo kojem drugom! drvetu naših
šuma. Nažalost, iako> postoji vrlo obiman materijal koji nam govori o osobinama
naše »omorike«, mnogome od inaših stručnjaka ovaj materijal
nije pristupačan, pošto je razasut po velikom broju (većinom stranih) časopisa.
Zbog toga postoji već odavno potreba da se pristupi prikupljanju
i obradi) toga materijala, na sličan način kako je obrađena isto tako značajna
vrsta Balkanskih planina-molika (Pinus peuce Grisebach), i tako
omogući potpuni pregled ove naše domaće vrste svakom našeni stručnjaku.
Prije nego što pređemo na izlaganje podataka o sastojinama Panoićeve
omorike, koje su stradale u šumskim požarima teških sušnih godina


r
61