DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Uzgoj sadnica i njihova manipulacija. U vezi sa podizanjem što vrednijih
šumskih sastojina sadnicama jedna je od glavnih predpostavki v a1
j a n a 1 o k a c i j a rasadnika. I rasadnici po svom položaju i ostalim
ekološkim uslovima treba da što više odgovaraju terenima gdje se vrše
pošumljivanja. Što su veće razlike u geografskoj udaljenosti, nadmorskoj
visini, kamenog podlozi, svojstvima tla, ekspoziciji i dr. između rasadnika
i mjesta sadnje, to su veće prirodne teškoće s obzirom na održanje i
uspijevanje sadnica.


Mišljenja smo da rasadnike treba tako locirati da budu po mogućnosti
što bliže mjestu sadnje. Drugim riječima, rasadnike bi trebalo
rasporediti prema šumskim geografskim zonam a i visinskim regio n
a m a. Dakako da se kod toga ne bi moglo ići predaleko, jer su za


´lokaciju stalnih rasadnika odlučni mnogi ne /samo prirodni´nego i ekonomski
i dr. momenti.


Manipulacijom u rasadnicma ide se za uzgojem što prikladniji h
sadnic a za teren. U praksi je već odavno poznato da se biljke, napose
posljednih godina boravka u rasadniku, što manje zalijevaju, a vlaga u
tlu da se podržava što više okapanjem. Okapanje postoji, otkad postoji
uzgoj sadnica. Međutim, pravilnijom primjenom okapanja može se kod
nas mnogo više pridonesti uzgoju prikladnih sadnica.


Način sjetve i količina sjemena podešava se prema tlu
i kvaliteti sjemena. U nekim rasadnicima sije se uvijek ista količina sjemena
za pojedinu vrstu. Time se često troši odviše sjemena. U vezi sa
štednjom sjemena i produkcijom većeg broja sadnica provode
se u rasadnicima i razne druge mjere. Tako je često potrebna dezinfekcija
sjemena i tla, osiguranje usjeva i mladih biljaka od raznih oštećenja
i dr.


Kod vađenja i otpreme traži se naročiti oprez. U tome pogledu
potrebno je biljke dobro štititi od isušeraja. Opsežniji pokusi prof.
Dr. A, P e t r a č i ć a iz tog područja pokazali su da se sadnice četinjača
uglavnom osuše, ako im je žilje samo 1 sat izloženo ma suncu. Biljke listača
u tome su mnogo otpornije, ali je i kod njih potrebna što veća
zaštita od isušenja. Međutim, u, širokoj praksi često se dešava da se baš
radi loše manipulacije sade mrtve ili skoro mrtve biljke.


Zaključene napomene. Valjana organizacija sjemenarske i rasadničarske
službe od neprocjenjive je praktične važnosti, jer se njome iz temelja
osigurava dobra kvaliteta buduće sastojine. Ona je jedan
od osnovnih uslova za dizanje p r o du´k t i vi t e t a naših šuma i u
kvantitativnom i u kvalitativnom pogledu. Smatramo je stoga osnov no
m djelatnošću šumsko-uzgojnih, odnosno šumsko-gospodarskih mjera.


U vezi sa uređenjem sjemenarske i rasadničarske službe kod nas
potrebno je riješiti nekoliko važnijih organizacionih pitanja, a ujedno što
prije —I gdje to još nije učinjeno — izabrati, izlučiti i proglasiti sjemen sk
e baze tj. sastojine, grupe drveća ili pojedina stabla, te uvesti i
njima poseban način gospodarenja. Paralelno sa izlučivanjem sjemensikih
objekata potrebno je što prije izvršiti i razgraničenje sjemenski h
područj a za važnije vrste drveća. Isto tako potrebno je što bolje
organizirati sakupljanje sjemenja i plodova, te njihovu daljnu manipula


60


L... .