DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 52     <-- 52 -->        PDF

»


izlučiti iz tih skupina najaktuelnije teme. Prema temama podesiti organizaciju
rada po opitnim poljima. Povezati pri razradi zadataka istraživačku
službu sa ostalim istraživačkim zavodima i operativom u cilju
koordinacije,


Osnovni koraci u toni pravcu su učinjeni11. Neke teme su već u
radu. Međutim od tih radova ne smijemo očekivati brze rezultate. Priroda
velikog dijela materije, koja se obrađuje, vezana je na rast biljaka,
koji traje decenijama. Smatramo, da ćemo relativno brzo doći do rezultata
pri onim istraživanjima, gdje je vremenski interval razvoja biljaka
kratak, kao na pr, pri istraživanjima koja vršimo u rasadnicima.


Međutim, treba imati u vidu, da će svaka utvrđenja činjenica utjecati
na uspjeh melioracije i približiti nas cilju.


LITERATURA


1. Ing. Dj. Burtako v i Način »Suhih kultura« pri pošuimljavamju krša i goleti
u Crnoj gori i Bok3 kotorskoj. Šum. & t g. 1929.; 2. FT. Engels : Dijalektika prirode,
Izdanje Kultura 1950.; 3. Jovan Cvijić : Geoformologija knjiga I — Beograd 1924.;
4. Dr. P, Cernjavskii i Ing. B. Jovanoviić: Šumska staništa I odgovarajuća
dendro-flora u Srbiji, Srpska akademija nauka, Beograd 1913., knjiga CLIX; 5. Dr.
Lng. M. Gračanin: Pedologija II — Zagreb 1947.; 6. B. A. Keller: Preobrazitelj
prirode bilja,, Poljoprivredna naklada, Zagreb 1945.; 7. Mijrj| Mirkovi ć : Ekonom´-ka
agrara F. N. R, J. Zagreb 1950.; 8. M a rin k o v 3ć ing, B,: Nekoliko mišljenja i
prijedloga k pitanju ameiioracije deva&tiramh mak!´jal u Dalmaciji. Šumarski llist 1950.;
9. K. Rubbia : Fünfund zwanzig Jahre Karstaufoirstung in Krain. Laibach 1912,; 10.
Hrvoje P.avu n ; »Gladni« sterilitet kod krava u Boki Kotorskoj i u! Crnogorskom primorju,
Stočarstvo broj 8/1500 Zagreb. . .
CERTI IMMEDIAT1 COMPIT1 DELLE RICERCHE FORESTAL1 SUL CARSO


Lo scriyente comstata che il miglioramerito forestale del Carso (rimboschimento)
non da rišu´ltati desiderabili. Dopo una breve relazt´one sulle cause le piu importanti
delll´iinsuccesso, presenta i1 compiti immediati d: ricerche e sperimentazionii per la
soppressone dei difetti.


11 Za krš je Uredbom Predsjedništva Vlade FNRJ[ od 8, XII.. 1947. osnovan »Institut
za po šumi javan je i melioraciju krša u Splitu« koji je započeo radom u augustu
1948.


50