DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 5     <-- 5 -->        PDF

lako se tokom posljednjih decenija broj saradnika u Šumarskom
iistu mnogo povećavao, ipak je bila nedovoljna saradnja neposredno
sa terena, a nedovoljna je bila i povezanost prakse sa naukom, — kao
posljedica nekih zaostalosti iz prošlosti i poteškoće za šire razvijanje
stručnog rada u terenu. Pojedina presudna pitanja rijetko su kad kompleksno
bila zahvaćana, a mnoga važna zbivanja nisu bila zabilježena
na stranicama našeg lista. Naročito u ovo naše doba opaža se neka
skučenost u širem razglabanju upravo onih osnovnih i akutnih problema,
koji tište svakodnevnu praksu i koče njen progresivan razvitak.
Ne možemo se stoga´oteti dojmu, da unatoč znatnih napora, učinjenih
u našem šumarstvu i drvnoj industriji, Šumarski list nije dovoljno
odrazio objektivno-realnu stvarnost, koju bi već po svojoj
kroničarskoj dužnosti morao uz kritički osvrt iznijeti, niti je donosio
bar približan uvid u perspektivu razvoja šumarstva i drvne industrije.


Ulazeći u 75-godišnjicu Šumarskog lista, smatramo potrebnim da
u krupnim linijama iznesemo bar neke od osnovnih problema, o kojima
nužno ovisi napredan razvitak šumarstva, drvne industrije i
ostalih grana narodne privrede, o kojima zapravo ovisi progresivnost
u rješavanju mnogih sitnih problema, koji u svojoj cjelini mogu stvarati
i stvarno stvaraju prelaz u dobar ili loš kvalitet čitave proizvodnje.
Ti problemi, po našem mišljenju, su ovi:


L Međusobna ovisnost prirodnih i gospodarskih faktora šumske
proizvodnje, i to usklađivanje razvoja sirovinske baze sa budućim
potrebama, odnos sirovinske paze i drvne industrije, usklađivanje
šumarske i drvno-industrijske proizvodnje sa proizvodnjom i potrebama
drugih grana narodne privrede (rudarstvo, industrija, građevinarstvo,
vodoprivreda, elektroprivreda, poljoprivreda i dr.)- U vezi
S time:


2. Smjernice za perspektivni plan razvoja šumarske i drvnoindustrijske
privrede i sve to usklađeno sa smjernicama i perspektivnim
planovima razvitka ostalih grana privrede.
3. Organizacija uprave šumarstva i drvne industrije i njena periodička
stabilizacija, a u vezi s time specijalizacija i stručno izdizanje
stručnih kadrova te pojednostavljivanje administracije. . 4.
Racionalizacija intelektualnog i manuelnog rada u uredima i u
terenu.
Sve te probleme trebao bi Šumarpki list da šire i dublje zahvaća,
da se šumarska i drvno-industrijska proizvodnja uzdigne sa sadašnje
razine na savremenije vrhunce.


* Urednik
3