DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 49     <-- 49 -->        PDF

NEKI PROBLEMI V VEZI TEHNIKE POŠUMLJAVANJA


VRST DRV E TA (GRMLJA)


Valja istražitipo liniji:


SJEMENA I SADNICA
SJETVE I SADNJE


Istraživanje:
Istraživanje:


1. Najpovoljnijeg godišnjeg doba za sadnju
1. Upotrebljivosti sjemena iz sjemenskih
i
sjetvu te najpovoljnijeg vremenskog


baza raznih areala u određenom po


intervala u tim dobama


dručju


2. Utjecaja klimatskih faktora za vrijeme
2. Sa kojih i kakovih stabala i dijelova
sjetve i sadnje na uspjeh rada


krošnje se dobiva najbolji kvalitet sje


mena,
3. Najpovoljnije metode said´nje i sjetve


4. Najpovoljnijeg smještaja sadnica pri
3. Najpovoljnijeg vremenskog razdoblja za
sadnji te sjemena pri sjetvi i sadnji


sabiranje sjemena u doba dozrijevanja,


zatim načina sabiranja, transporta i Ču5.
Najracionalnijeg broja sadnica te kolivanja
sjemena čine sjemema po ha za postizavanje
zaštite tla u određenom vremenskom


4. Osebina sjemena (energije, trajanja, porazdoblju


stotka klijevosti i t. d.)


li. Uzroka ugibanja posađenih biljaka
5. Vremena i načina sjetve
ponika
t). Načina uzgoja sadnica obzirom na spe7.
Utjecaja oblaganja sadnica kamenjem,
cifične ekološke uslove prašenja, pljevljenja, zaljevanja na raz


voj biljaka
na razvoj sadnice 8. Stvaranja humusa pod kulturama


7. Upliva prikraćivanja korjena (stabljike)
8. Otpornosti
iskopane sadnice za sadnju; 9. Najpovoljnijeg doba za unašanje drugih
utvrđivanje, u određenim klimatskim vrsta, prema stanju razvoja u kultuprilikama,
najpovoljnijeg načina vađerama
nja, manipulacije te maksimal. vremen1
«. Razvoja sadnica i ponika u raznim
skog intervala za izvršenje tih radova biljnim asocijacijama
I


III


EESUBEKOIONE SJEOE
Istraživanje:


1. Izbojne snage
2. Vegetacionih perioda mirovanja
3.
Vremenskih perioda kad se sječa može
vršiti
4.
Na kojoj visini stabla ima se izvršiti
sijeh i na koji način
5.
Starosti sastojine najpovoljnije za vršenje
sječe i
IV


_L


POBOLJŠANJA TLA
Istraživanje iđjelovanja


1. Biološkim putem
2. Mehaničkom obradom
3. Kemijskim sredstvima
47