DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 46     <-- 46 -->        PDF

sastojine, raznih starosti, duž čitavog kraškog područja. Međutim o uspjehu
melioracionih radova kao cjelini nebi se mogao, unatoč mnogih uspjeha,
dati tako pozitivan sud. Radove do godine 1914. možemo smatrati uspjelima1,
jer oni nose pečat pionirskih radova. Kasnije radove ne bi mogli
smatrati tako uspješnima. Svaki kraški stručnjak znade da su često daleke
veći neuspjesi od uspjeha. U razdoblju od godine 1914. mnoge su
površine bile nekoliko puta pošumljavane. Danas nema ni traga tom poslu2.
Godinama su vrSena popunjavanja na takovim površinama prije nego su
bile pošumljene. Takovi neuspjesi, kojih je bilo na svakom radilištu, smanjili
su opći uspjeh. Kao uspjelo pošumljavanje mi smatramo, kad iza prve
sušne periode ostane 50—60% posađenih biljaka, a iza druge 40—50°/o.
Prema tome mi se danas ne bi mogli zadovoljiti Rubbijevim3 postotkom
uspjeha. Razlog takovog zahtjeva je u činjenici, da se danas radovi vrše
u širokim razmjerima, gdje svaki izgubljeni postotak znači gubitak velike
količine rada i sredstava. Nažalost moramo konstatirati, daj,, je posljednjih
godina postotak uspjeha na mnogim mjestima pao ispod onoga Rubbie4.
Neuspjesima su mnogovrsni uzroci. Praksa općenito ukazuje na tri osnovne
grupes uzroka: neuspjesi zbog ekonomsko-socijalnih odnosa, neuspjesi zbog
ekoloških uzroka, neuspjesi radi loše tehnike rada.


Prvom uzroku pripisuje se veliki dio neuspjeha, jer iz te grupe proizlaze
neuspjesi, koji su! vezani na čuvanje podignutih kultura i branjevina.
Slijedećoj grupi se pripisuje najveći broj razloga jer ona obuhvata prirodne
faktore o kojima primarno ovisi uspjeh (suša, temperatura, Y^ga«
stanje tla i t. d.). Na neuspjehe u trećoj grupi praksa se rijetko osvrće.


A) Djelovanje socijalno-ekonomskih momenata. Neuspjesi uslijed ovih
uzroka odnose se na kršenje mjera, koje se poduzimaju radi potpune izolacije
melioriranih površina od štetnog djelovanja stoke i čovjeka. Svaka
melioraciona mjera je figurativno rečeno, operacija iza koje je potrebno
mirovanje radi jačanja i pravilnog razvoja biljnh organizama. Međutim,
danas je ekonomska struktura na kršu takova da je gospodarski život
najuže vezan na korišćenje šumskih površina te cjelokupne drvne vegetacije.
Radi Općeg manjka stočne hrane i drveta, poljoprivreda je prinuđena
da trajno koristi biljni pokrov cjelokupnog krškog područja. Kod
sadanjeg stanja vegetacije takovo je korišćenje štetno, jer dovodi do uništavanja
vegetacije i degradacije tla. Takav način korišćenja onemogućuje
izvođenje šumsko meliorativnih radova, jer! neprestano korišćenje svih površina
ne osigurava potreban mir na melioracionim površinama. Istina, na
mnogim mjestima održavaju se zabrane, ali to bi mogli nazvati »labilnim
mirom«, pošto nikad nismo sigurni da sutra neće biti te površine napadnute.
Zato je potrebno, da se na kršu zavede takav način poljopri


2 Posve «©uspjeli su radovi u Afirožiću na u toku Pagu, Sršćica i Veterailca kod
Sušaka, Sv. Nikola i Sorinj na Räbu, Čvrsnica-Čardak i Drmun-K leno vica nai području


K. N. 0 Senj 3 dr
3 Vidi Iter (9) pag. 53 »Daraus ergibt sich, dass von ursprünglich aufgehetzten
Pflanzen durch wiederholte Nach-besserungen 71%´ ersetzt werden mussten«. Dakle
uspjeh prve sadnje je konačno 29°/o.


4 Kolaudacija radova izvedenih od 1946.—1949. godine ´izvršena u godini ,1949.
pokazala je u Dalmaciji 45 SOVo-n1´ uspjeh. Kolaudacija istih radova u 1950. godini
uspjeh, od 21°/«. (Iz referata održanog na konferencij´ u Splitu dana 31, X. 1950.)


44