DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 25     <-- 25 -->        PDF

s ´´-i-A


Ing. D. TERZIC (SARAJEVO):


Sto0>tacct4e. u hcu&Auo>´f tzpMUi 8. i U.


Prvi počeci smolarenja na sadanjem teritoriju NR B i H datiraju iz
doba prvoga svetskog rata kada je borova smola trebala za ratnu industriju.
U višegradskim borovim šumama kao i u području Donje Krivaje
postavljene su male usamljene smolarske površine isključivo na debljim
stablima, i to samo na crnom boru. Upotrebljavana je staro-austriska
metoda smolarenja uz upotrebu limenih prijemnika za smolu i tesle za
obnavljanje belenica. Belenica je zapremala pola obujma stabla. Pored
staroaustrijske metode upotrebljavana je i Gilmerova metoda t. j . metoda
dubinskog smolarenja sa staklenmi sudovima za prijem smole hermetički
zatvorenim. Još danas mogu se vidjeti tragovi ovog smolarenja
na terenu. Široke pola obujma stabla, visoke 80—100 cm i duboke 1,5
do 3 cm stoje još uvijek belemioe po stablima. Vadjenjem luča sa ovog
mesta većina belenica je izgubila svoju formu tako da su borovi po ovim
mestima duboko zasečeni i opaljeni vatrom (si. 1).


U razdoblju između dva svetska rata, pred sam početak drugoga
svetskog rata u bivšoj Jugoslaviji počelo se ozbiljnije misliti na smolarenje.
Destilaciji borove smole u Dobrunu kod Višegrada (koja je do
tada sonolarila na kojim 12.000—15.000 belenica, a inače vršila ekstrakciju
borovih panjeva) predato je 1940. godine još 150—200.000 francuskih
belenica. Godine 1939. ovi eksperimenti preneti su na područje Donje
nula rad.


Godine 1938. država je izvela jednogodišnji smolarski eksperimenat
u višegradskim borovim šumama na četiri površine, svaka od po 1.000
belenica. Godine 1939 . ovi eksperimenti preneti su na područje Donje
Krivaje, gde su postojale mnogo veće mogućnosti razvoja industrijskog
smolarenja nego u višegradskom borovom području. Ovde su na 12 opitnih
površina izvođeni eksperimenti tokom 1939. i 1940. godine. Paralelno
sa ovim radovima vršene su kancelarijske pripreme za organizaciju industrijskog
režijskog smolarenja u istom području.


Bili su izrađeni svi nacrti destilacionih i ostalih aparata kao i plai
novi građevinskih objekata. Osim toga ograničena su borova područja


u kojima se trebalo smolariti. Rat 1941. godine prekinuo je realizaciju


ovih planova.


Petogodišnji plan, koji je perspektivno pokazao razvoj hemijske in


dustrije u našoj .zemlji, postavio je pred stručnjake zadatke da se na


vreme pronađu, prošire i aktiviraju sve zalihe sirovina koje su ostajale


u šumi i neiskorišćeno propadale. Tako su stvoreni svi uslovi koji u


kapitalističkom društvu nisu postojali i da se pristupi osvajanju jedne


po jedne sirovine iz naših šuma te da se upotrebe bez straha o hiper


produkciji. U snažnom poletu industrijalizacije zemlje borova smola po


javljuje se kao neobično važna sirovina, od koje zavisi ostvarenje planom


postavljenih zadataka u čitavom nizu industrija. Pod pritiskom snažnog


razvoja industrije sve više se traži borova smola kao sirovina. U ovakoj


23