DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 19     <-- 19 -->        PDF

morejo kriti. Zivljenjski standard se torej tesno veže z vprašanji lesnega
gospodarstva.


Kritična točka lesnega gospodarstva se po javi ja zato, ker se v planiranju
ne priznava dovolj vzajemnosti odnosov med narodnim in lesnim
gospodarstvom. Gozdni fond se verjetnjo obravnava
predvsem s stališča potreb zato, ker imajo te vi,dez
začasnosti, samodejno pa dobivajo trajni značaj.


Jasno je, da s planiranjem razvoja katere koli industrijske panoge
ne moremo začeti drugod kakor pri vprašanju surovin in da imamo najzanesljivejše
jamstvo za uspeh prav v tistih panogah, v katerih razpolagamo
z lastno surovino. Preko pomožne vloge, ki jo ima v skoro vseh
gospodarskih panogah, je les tuđi izhodišče za razvoj lastne industrije,
ki bo na mednarodnem trgu lahko vedno konkurenčna zato, ker ima
pri nas vse pogoje, da se razvija v popolni skladnosti interesov med
surovinsko bazo in med nosilcem eksploatacije, ki je posredno ali neposredno
lesna industrija. Te možnosti, ki jih v kapitalističnem svetu
skušajo doseči, so pri nas dane že s samo družbeno ureditvijo; treba jih
je samo izkoristiti.


Vloga naše lesne industrije je v glavnem še vedno omejena na začetfio
obdelavo gozdnih sortimentov, na oblikovanje gozdnih sortimen-v>
tov v najprimernejšo tržno obliko, ki so pa še vedno bližji surovini kakor
dovršenemu izdelku. V ftdnosu do surovinske baze, do gojenja gozdov,
ima naša lesna industrija po svoji organski sestavi izrazito destruktivni
značaj, ki je bil opravičljiv za prvi val eksploatacije gozdov, ko so se
prestari gozdovi odpirali gospodarskemu udejstvovanju. Ni eden glavnih
problemov lesnega gospodarstva samo v tem, da se les po tradicionalnih
tehnoloških postopkih neučinkovito izkorišča in da lesna industrija obratuje
z visokimi izgubami surovine, temveč tuđi v posledicah zaostale
industrije, ki jih nosi gozdno gospodarstvo, Protislovje med izkoriščanjem
in gojenjem gozdov se ob zaostali lesni industriji dosledno povečuje, ker
v gozdu ne rastejo samo tište vrste lesa, ki jih industrija zna uporabiti,
in tuđi ne samo tišti sortimenti, ki jih industrija zahteva, npr. hlodi
za žage, furnir ali prage, nosilci, drogovi, piloti, smrekova celuloza itd.,
temveč drevje raznih vrst, oblik in mer z neverjetnim bogastvom vseh
mogočih fizikalnih in kemičnih lastnosti, pa tuđi s premnogim odlikami
in napakami.


V odnosu do inozemstva se z našo sedanjo lesno industrijo oziroma
z izvozom surovine in tvoriva za nadaljnjo predelavo nehote vzdržuje
v tujih državah, ki nimajo zadosti lesa, surovinska podlaga za industrijo
višje stopnjje. Ta bi na bazi našega lesa, pa zaradi popolnejše tehnike
mogla postati konkurenčna našim finalnim proizvodom, kadar bi se
z njimi pojavili na mednarodnem trgu.


Organska sestava naše lesne industrije ni ostala nespremenjena, temveč
se je po vojni poslabšala in sicer zaradi povećanja kapacitet v žagarski
panogi, V državnem merilu je lani zajela mehanična predelava


17