DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

že obdelal ing. J. Š a f a.r v članku »0 utjecaju proizvodnih faktora na
određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma« — Šumarski list 1-2,
1950. Gre ,za preneseni delokrog gozdarstva, za vprašanja, kako se
z lesom gospodari in kakšne potencialnej možnosti se v lesnem gospodarstvu
krijejo.


V


Na mednarodni lesni konferenci, ki se ´je vršila leta 1947 v Marianskih
Lažnih, je prevladovalo naziranje, da mednarodnega problema,
ki ga predočuje pomanjkanje lesa, ni mogoče resiti v okviru, ki bi se
omejeval samo na vire lesa. tj. na gozdove, na urejanje gozdov, na lesno
industrijo, na razdeljevanje in na porabo lesa, temveč da se ta problem
prepleta z mnogimi drugimi gospodarskimi problemi, in sicer z vprašanji
splošne industrijske proizvodnje, kmetijske proizvodnje, s proizvodnjo
premoga. z elektrfikacijo, s problemi obijudenosti,. prometa, delovne sile,
s kreditnim! vprašanji, z vprašanjem surovin, ki lahko nadomestijo les
ali ki jih ob njihovem pomanjkanju mora nadomeščati les. Ne gre za nič več
ali marrj kakor za politično ekonomsko opredelitev lesnega gospodarstva
v okviru narodnega gospodarstva in za vzajemnost medsebojnih odnosov.


Položaj našega lesnega gospodarstva naj osvetli nekaj dejstev:


1. Da pomanjkanje lesa postaja naša gospodarska stvarnost.
2. Da ima država samo v svoji zahodni polovici večje ali manjše
presežke lesa, v vzhodni polovici pa odločen priman j kl jaj. Os, ki jo
´deli glede na bilanco lesa v dve polovici, teče približno od Prokletij na
sever po dolini Lima in Drine na sotočje Drave in Donave in naprej ob
Donavii do me je z Madžarsko. Godnatost zahodne polovice znaša 37°/o,
vzhodne komaj 20°/o. »


3. Pospešeni tempo v gradnji novih železnic, čest, kanalov, rečnega
in pomorskega brodovja, industrijskih središč, hidrocentral itd. ali kratko
rečeno, do najvišje zmpgljivosti razvita investicijska delavnost pomeni
hkrati maksimalno potrošnjo lesa.
4. Povećana kmetijska, ekstraktivna in industrijska proizvodnja,
povečan promet, kulturne potrebe itd. predočujejo povećano staro ali
pa tuđi čisto novo obremenitev gozdne proizvodnje, s katero lesno gospodarstvo
mora računati. Vsak novi kilometer železniške proge ali
električnega daljnovoda, vsaka nova linija plovbe, vsaka nova tovarna
ali novi rudnik, vsako novo stanovanje ali sola, vsi so hkrati novi interesenti
za les. Proizvodnja premoga se je npr. od 1. 1946 več kakor
podvojila; izkop vsake tone premoga pa je navezan na določeno množino
lesa.
5. Za dogleden čas se les v strukturi izvoza države še ne da crtati,
tuđi potem ne, ko bodo veliki projekti nove industrije realizirani, ker
bo ta industrija delala pretežno za notranji trg. s
6. Iz prednjih dejstev ter na podlagi podatkov inventarizacije sklepamo,
da se po zadovoljitvi trajnih potreb agrarne in industrijske produkcije
ter pomembno skrčenega izvoza ne more zagotoviti na prebivalca
100 kg žaganega lesa, 12 kg celuloze in 450 kg drv letno, ker nam gozdovi
ob sedanjem stanju lesnega gospodarstva potrebnih količin trajno ne
/6