DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

vrednejši proizvodi, če se ti pridobivajo ob sorazmerno fteugodnejšemu
izkoriščenju surovine. V, mednarodnih ustanovah, ki obravnavajo gozdarstvo
in lesno industrijo, so na podlagi podatkov, zbranih iz različnih pogojev
lesnega gospodarstva izračunali srednje vrednosti, ki se dosežejo za
surovino, izkoriščeno po nekaterih glavnih tirih industrijske proizvodnje.
Pri znanih cenah proizvodov na mednarodnem trgu se deduktivno po odbitku
vseh stroškov proizvodnje in investicij izračuna stvarno dosežena
vrednost surovine. Številke, ki sei nanašajo na 1 m3 surovine — ustreznih
gozdnih sortimentov — in njeno vrednost v dolarjih1) so približno naslednje:
les za kurivo 1,25, jamski les 3, gradbeni les 4, železniški pragi 4, razno
gradivo iz lesa 6, žagani les 8,5, celuloza za papir 17,5, celuloza za sintetična
vlakna 20. Po raznih metodah izboljšarija in požlahtnjenja naravnega
lesa se dosegajo za surovino tuđi višje vrednosti do 50 dolarjev
in več.


Iz prednje razpredelnice sklepamo, da bi za 1 m* lesa dosegli 14
kratno vrednost, če ga uporabimo za papirno celulozo, ali 16 kratno
vrednost, če ga uporabimo za kemično celolozo v odnosu na najpreprostejšo
izrabo lesa za kurivo. S tem pa nočemo trditi, da bi nižje kategorije
uporabe lesa morale sploh odpasti oziroma se umakniti višjim kategorijam,
dokler ne dobimo iz drugih ekonomičnejših virov surovin nadomestila
za les. Vrednostna] lestvica pa nas opozarja, da je les predragocena
surovina za mnoge že od nekdaj udomačene sektorje potrošnje in
da z njim moremo nadomestiti marsikatere druge surovine, ki jih naša
zemlja nima, oziroma jih mora uvažati.


II


Pri drugih surovinah radi nakazujerno ekonomske analize v zvezi
z našim programom industrializacije, npr. kakšno ogromno težo rude moramo
izvoziti za uvoz enega avtomobila. Na podlagi takih analiz borno napravili
mikaven sklep, da moramo vso rudo čimprej pretopiti doma in
iz tvoriva izdelati vse potrebne kovinske izdelke. Podobne analize moramo
napraviti tuđi z drugimi surovinami, v prvi vrsti pa z našimi
najobilnejšimi surovinami. Na tehtnici naših domačih surovin prevladujeta
les in piremog. Vse druge surovine skupaj ne dosegajo količin, ki jih imamo
iz gozdarstva in rudarstva. Kadar koli govorimo o potrebi, da se sedanji.
viri surovin razširijo, moramo imeti pred očmi, kaj posamezni sedanji
viri za celoto pomenijo, koliko malih števil integriramo. Pri lesu in premogu
gre za zelo soroden izvor (prvega črpamo iz živih, drugega iz mrtvih
gozdov) in za v kemičnem pogledu sorodno surovino. Eno najvažnejših
vprašanj naše gospodarske problematike jei v tem, kako glavni surovini —
les in premog — v -izkoriščanju pravilno koordinirati; zato* pespektivno
ne bi smeli obravnavati lesa brez vzporednega obravnavanja premoga in
narobe.


V kakšnem medsebojnem odnosu sta si pa les in premog? Les je
obilnejša in uporabnejša surovina, ker ima mnoge prednosti, ki jih premog


J) Podatki \u publikacije FAO: Forestrv and Forest Products, World Situation
193(7—1946, Stockholm 1946,