DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

3. Opseg saradnje treba da se protegne na sve .»šumske oblasti NRH
dakle na krš, planinske, brdske i nizinske šume. Saradnja treba da obuhvati
sve šumarske probleme, bili oni — u cjelini ili u dijelovima —
biološke, tehničke ili ekonomske prirode. *
4. Zadatak saradnje jest planska koordinacija i {povezivanje rada
u oblasti nauke i operative. Krajnji cilj te saradnje jest stvaranje mogućnosti
za jedinstveno obuhvatanje i jedinstveno rješavanje svih problema
u oblasti šumarstva. i
5. Da bi se dosegao postavljeni zadatak potrebno je izraditi pregled
problema koji u sadašnjosti i ki budućnosti našeg šumarstva očekuju
svoje riješenje. U tu svrhu potrebno je -— za svaku oblast šumarstva napose
— izraditi prospektivni plan za naredno desetgodište 1950.—1960. i
program rada za god. 1951.
6. Pri razrađivanju tih planova i programa treba utvrditi međusobnu
povezanost problema, njihov vremenski prioritet i mogući tempo rješavanja.
7. Razgraničenje materije po liniji saradnje treba izvršiti na taj
način da se problemima naučno istraživačkog karaktera bave isključivo
instituti Jugoslavenske akademije i Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Radove oko ispitivanja neposredno potrebnih operativa te radove oko
tehničke i ekonomske primijene naučno dostignutih rezultata izvršit će
instituti operative.
8. Da bi se mogao doseći taj cilj potrebno je da se sve šumske oblasti
NRH obuhvate što potpunijom, planski smišljenom i jedinstvenom mrežom
terenskih radnih jedinica (eksperimentalnih stanica .pokusnih ploha,
opažačkih stanica, arboretuma, rasadnika, vrtova itd.).
9. Saradnja nauke i operative ići će za tim da se poveća broj objekata
koji — pored rečenih terenskih radnih jedinica — mogu služiti unapređivanju
šumarstva bilo kao nauke bilo kao operative (Mljet Paklenica.
Plitvička Jezera, Stirovača, Dundo, Opeka, Križovljan-grad itd.).
10. Potrebno je svim mogućim sredstvima pomagati specijalizaciju
šumarskih stručnjaka naročito za ove discipline: pedologija, biologija, ekologija,
cenologija, genetika, aklimatizacija, fitopatologija, entomologija,
tehnologija, anatomija.
11. Saradnju treba ostvarivati i onda kada se rješavaju pitanja koja
nisu samo šumarske već kompleksne prirode (nacionalni parkovi, zaštita
prirode, šumska paša, zaštita od vjetra,jhidrološki odnosi, ozelenjavanje
gradova itd.).
Uvjeren sam, da će tijesna i pravilno organizovana saradnja "između
nauke i operative biti na koristi i jednoj i drugoj a što je najvažnije na
korist jačanja proizvodne snage naših šuma.


//