DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Prema tome postojanje Šumarske sekcije i naročitoga Instituta za
eksperimentalno šumarstvo u Jugoslavenskoj akademiji, daju mogućnost
za saradnju nauke i operative.


III, Objekti , na kojima se vrše terenski naučno istraživački radovi
čine jednu od osnovnih uslova za uspješnu saradnju nauke i operative.
Bez pravilno raspoređene jedinstvene mreže terenskih radnih
jedinica (stanica itd.) za NRH, povezane sa planom ne može se zamisliti
ta saradnja. Ti objekti treba da posluže istraživačkom radu nauke i operative.
Oni treba da uživaju punu zaštitu Ministarstva šumarstva NRH kao
i ostalih organa Narodne vlasti.


Ministarstvo šumarstva NRH kao najviši pretstavnik operative moći
će da uvelike unaprijedi saradnju između nauke i operative ako omogući
da se naučno istraživački rad protegne na objekte koji još nisu obuhvaćeni
mrežom stanica a važni su bilo za nauku bilo za operativu bilo
za još šire ciljeve. Od tih objekata spominjemo samo ove: Mljet, Paklenica,
Plitvička Jezera, Nacionalni parkovi, arboretumi itd. Naročito je
važno osiguranje zaštite tih objekata (proglašavanje šuma zaštitnim, saradnja
Akademije kod donošenja odluka o izdvajanju ili zaštiti prirodnih
spomenika i si.). ,


IV, Ličn a pitanj a su neobično važna za uspjeh saradnje nauke
i operative. Da bi se naučno istraživački radovi mogli izvršiti sa uspjehom,
potrebno je da se izvrši pažljiva selekcija među stručnim licima koja su
po svojim sposobnostima upotrebljiva za naučni rad. Još je važnije stvoriti
i mogućnost da se za izvjesne struke (genetika, fitopatologija, pedologija,
tehnologija, entomologija) pravovremeno izgrade Jhaučni radnici
specijaliste. U tom smjeru saradnja operative može da odigra važnu ulogu
stavljajući iz redova operativaca na raspoloženje nauci one stručnjake
što ih nauka bude tražila.


V, Materijalna pomoć važna je za uspjeh saradnje. Istina,
osnivanjem zasebnoga instituta u sklopu Jugoslavenske akademije bit će
materijalna strana istraživačkih radova osigurana bolje nego do sada.
No za izvjesne radove, naročito one koji se budu izvršavali masovno,, dakle
budu tražili velik broj saradnika ili radnika kao i drugih izdataka, moći
će Ministarstvo šumarstva NRH svojom pomoći mnogo unaprediti krajnji
cilj,


*


Na osnovu izloženoga mogu se izvući ovi zaključci.


1. U oblasti šumarstva neophodna je trajna; i tijesna saradnja između
nauke i operative. Takovu saradnju traži socijalističko uređenje države,
planska privreda, zakonski propisi koji su na snazi, priroda šumarske
nauke, potreba štednje i internacionalni obziri. ´
2. Ova saradnja moći će se ostvariti na taj način da u stručni savjet
Instituta za eksperimenalno šumarstvo Jugoslavenske akademije uđe po
jedan predstavnik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, Ministarstva šumarstva
NRH, Generalne direkcije drvne indusrije NRH i Uprave za unapređenje
proizvodnje pri Planskoj Komisiji NRH. U stručni savjet Instituta
za šumarska istraživanja pri Ministarstvu šumarstva NRH treba da uđe
po jedan predstavnik Jugoslavenske akademije i Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu.
10