DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Meddenlanden fran Statens Skogsforskninginstitut. Band 38, 1949-50. Stockholm 1950.


i Cema 10 kr. Str. 573.


Donosi ove originalne naučne radove i


1. Call in G.: Obradal šumskog zemljišta mašinama koje vuku konji ili traktoru
2. E kl und B.: Odnos između drvne mase i mase ustanovljene merenjem tanjeg
kraja trupac na pilani kod borovine i smrčevine.
3. Calli´ n G.: Potrebno vreme za prorede mladih borovih sastojina podignutih
setvomi semena.
4. Ede n J. - Rennerfel t E.: Terenska-ispitivanja i ispitivanja u komori
za trulenje u cilju ustanovljenja zaštite primenom raznih sredstava za konzerviranje
drveta.
5. Eklun d B.: Mašine Švedskog šumarsko-istraživačkog Instituta za merenjc
godova, mj´bovo poreklo,, konstrukcija ii primena,.
6. Ca 11 in G.: Troškovi proizvodnje i minimalni prečnici sitnog drveta.
7. Ed gr eri V. - Ny 1 i n d e r P.: Funkcije i tabele za ustanovljavanje opadanja
pnei&nl´fka i ob ličnog broja stabala bez kore za bor i smirču u Severnoji i Južnoj Švedskoj.
8. Izveštaj o radu Instituta za 1948 godinu,
9. Tire n L.: Prirodnai obnova u starim seč´štimal smrče u Norrfend-u.
Svi radovi su pisani na švedskom jeziku a rezime na engleskom.
B. Pejoski
Annales de I´Institut National agronomique. Tome XXXVI. Izdanje Ministarstva
Poljoprivrede 1949 — A´lencon (Orne) — Francuska.


U ovom. izdanju koje obuhvata dA-a prikaza (jedan niz oblasti poljoprivrede a
drugi iz oblasti šumarstva), nalazimo opsežan članak Andrć Noisette-a Šumarstv
o Švedske , str. 138—243. U ovom, radu obuhvaćena su sledeća poglavlja:


Uvod : 1. Geografsko-fizički prikaz1 Švedske, 2. Šumarski prikaz Švedske, 3t Ekonomska"
prikaz Švedske« — Šumarstvo : 1, Opšti prilkaz«, 2. Mlade sastojine, 3. Zrele
sastojine, 4. Prirodna obnova šuma,-5. Veštačka pošumljavamja, 6. Specijalni! problemi´
šumarstva Norrdland-a, 7. Zaključak — Inventarizacija i uređivanje
šuma : 1,´Uvod, 2. Opis šuma, 3, Procena drvne mase, 4. Uređajni elaborati. 5. Kontrole,
6. Osnovne smerniiice taksacfje, 7. Zaključci. — SeHekci-ja: 1. Cilj1 i važnost
pređiuzetih merat 2. Selekcija domaćih elitnih rasa, 3. Poboljšanje domaćih vrsta
(ukrštanjem i putem poliploiđije), 4. Zaključak.


B. Pejoskj´:
IV. Internacionalni kongres za pedologiju, održan je u toku meseca jula´ {od 24.
VII. na dalje) 1950 god. u Amsterdam-u, pod pretsedništvom poznatog holandskog
pedologa prof. EdehnanKa.
Oko 500 delegata iz mnogih zemalja bilo je prisutno ovom kongresu. Rad Kongresa
se je odvijao u) osam sekcija obuhvaitajući: fizičke osotroe zemljišta, glina, hemiske
osobine zemljišta, biološke osobine zemljišta, neplodnost, zemljišta u tropskFm
područjima klasifikacija i procjenjivanje zemljišta i slana zemljišta. — Na ovom
kongresu konstituiran je i novi statut o stvaranju internationalnog udruženja pedologa.
Tom prilikom određeno je da se naredni kongres održi 1954 god. u BeHgiskom
Kongu a 1956 god. u Francuskoj. B. Pejoski


107