DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 103     <-- 103 -->        PDF

^PtiQ-bA ümne. üzuhtt itaniße


W.
W. Barkas: The swelling wood under Stress (Bubrenje drveta), London 1949.
str, 1—103, sadrži 2 foto, lfl( shema, 28 diagrama, 11 tabela, 42 cit. literature.
Odjel za znanstvena i industrijska istraživanja, laboratorij za istraživanja šumskih
. proizvoda (Department of Scientific and Industrial Research, Forets Products
Research Laboratory) u Pr´nees R´sboroiugh (Engleska) izdao je knjigu, koja sadrži
näz predavanja W. W. Bairkas-a´1 održanih u martu 1948 god. u Švedskom institutu iza
istraživanja drveta (S venska TräfoTskn´ingsBnistitutet) u Stockholm-u. U predavanjima
je W. W. Barkas prikazao higroskopska, elastična i plastična svojstva drveta. Predavanja
se osnivaju na rezultatima istraživanja, koja su vršena u odsjeku zai fiziku
drveta Forest Products Research Laboratory.


Materija u knjizi podijeljena je u pet poglavlja1. Prvo poglavlje obuhvaća strukturu^
sorpc´ju i´l bubrenje; drugo poglavlje -etlastiiciitet, treće poglavlje naprezanja- kod
bubrenja elastičnog gela; četvrto poglavlje pi´jastieitet i peto poglavlje histereza
sorpcije.


Na osnovu rezulltaita ov´je hipoteza o naprezanju kod bubrenja i dan metod kalkulacije konstanta elastic:+eta
gela iz podataka bubrenja. Fenomen sorpcijske histereze i raspodjela naprezanja
u, plastičnom materijalu koji bubri (drvo) prikazani! su primjenom termodijnamskih
posta vaka.


Knjiga je od interesa za sve one, koji se bave fizikom drveta, drvnog vlakanca,
celuloze i papira. I. Horvat


Le Bois, L´officiel du bois, Paris 1950, 07° godište


Donosimo ovdje kratki prikaz važnijih članak u brojevima 1—10 časopisa »Le


bocis«.
/


No
1. J. Campredon, Codies aux reV´mes synthd tique (Ljepila iz sintetskih


smoCa). Članak obuhvaća prikaz osnovnih karakteristika i primjene ljepfla f´z sintet


skih smola i to fenoplasta (bake´ite, gedelite, albertol etc), aminoplasta (kaurit), mela


m´mskifa smola, resorciina i v´nünih smola. Ukratko se napominje da istraživači na


stoje rješiti problem proizvodnje fenoi´.iformaildehidne smole koja bi se mogla upo


trebiti u hladnom stanju. Takovo ljepilo imalo bi´ sva preirraućstva.


L´evolution de la production mondiale de contreplaqucs (Razvoj svjetske pro


dukcije šperovanog drveta). U članku se: daju podaci o razvoju svjetske produkcije


šperovanog drveta. Prije drugog svjetskog rata svjetska produkcija šperovanog drveta


izinosila je 2 mil. m´ godišnje. Od toga je otpalo na USA 40%. Evropa j® sa svojom


produkcijom pokrivala 90

ska
produkcjja šperovanog drveta rtanošaaj je 2,9 mil., m3. Od toga je otpalo 74%> na


USA, Kanadu, Filmsku i Japan. U 1948 god. svjetska produkcija šperovanog drvčta


iznosila je prema procjeni preko 3 mil. m3.


U priloženoj tfllbelii pr´ka^iana je produkcija šperovanog drveta po pojedinim


zemljama Evrope, Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, Sjeverne Amerike, Latinske


Amerike, Afrike, Južne i Istočne Azije v Oceanije.


Svjetska proizvodnja šperovanog drveta


Prosj. god.
proizvod,
prije rata:
1945
u t J
1946i s u ć a m a
1947

a)* 1948
Zemlja
Evirop a
CSR 27 51
Finska 225 90 140 192 210
Francuska 90 24 44 67 86


101