DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 58     <-- 58 -->        PDF

V


izvoza); Dio IV — Utovair (Stovarišta; Utovar); Dio V — Iznošenje kopnom (Klizine;
Izvoz kolima — životinjski i traktorski; Saoraice, Kamioni; Šumske zeljeztixe); Dio
VI — Iznošenje vodom (Općenita razmatranja, Splavarenje i plavljenje, Riječne i
jezerske splavi, Oceanske splavi, Vodena točila; Barke i parobrodi, Pregled regionalnih
metoda izrade i transporta oblovine).


Poglavlje o skiderima obradio je >u ovoj knjizi J. Kenneth Pearce, profesor College
of Forestry Vašinigtonskog sveučilišta i poznati stručnjak za pitanja skidera.


Pregled, pridodan na kraju knjige, pokazuje nam da ni -u Americi nije svagdje
jednako provedena mehanizacija radova. Tako na primjer vidimo da je u Istočnoj
Kanadi konjska vuča još i danas glavni način privoza (oko 90%), a tek se u, manjoj
mjeri upotrebljava traktorska vuča, dok se izvoz vrši saonicama, kamionima i drugim
sredstvima. U Jugoistočnoj Aljaski pak privlačenje se vrši skiderima, traktorima i kombinacijom
skidera i traktora dok konjske vuče gotovo uopće nema. Način mehanizacije
privoza i ovdje je prilagođen terenskim prilikama pojedinog kraja.


R. Benić
Mitteilungen der forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn, 46 Heft, I/II
Quartal 19150, Wien. Str. 308. Donosi sledeće originalne radove:


Dr. R. Scheubier : O 75-godlišnjici postojanja šumarske savezne opitne stanice
u Mariabrunn-u. Sadašnji direktor ove stanice izneo je opsežno istorijat ove poznate
stanice. Obrađen je sledeći materijal: A. Osnivanje austriske šumarske opitne stanice
i istoriski prikaz do njenog preseljenja u Marianbrunn (1887); B, Pogled u prošlost na
poslovanje opitne stanice prvih 50 godina njenog postojanja (1875—1924); — C. Kritični
period stanice za vreme prvog Svetskog rata i njen uspon od 1945 god.; D. Izveštaj
o delatnosti opitne stanice za proteklih 25 godina (1925 do danas); E. Počinjene
štete u toku drugog Svetskog rata i njihove opravke; F. Zajednički radovi stanice sa
ostalim šumarskim i drvnim institutima u zemlji. Organizaciona pitanja; G. Sudelovanje
marijabrunske stanice u internacionalnim udruženjima, putovanja saradnika u
inostranstvo, peseta .inostranih istraživača u Mairiabrunn.


Dr. H. Schmied : Alat za smolarenje ariša. U vrlo lepom prikazu autor opisuje
savremeni alat primenjen kod smolarenja ariša (ručni i mehanički) uključiv i
pribor.


Prof. Dr. K. Seh e dl: Tabele za određivanje potkornjaka. Deo IV. Rod Ips
tie Geer.


Pregled knjiga obuhvata stručnu izdavačku delatnost a dat je na kraju prikaz
366 referata^ raznih stručnih članaka većinom iz oblasti šumarstva i drvne privrede.
> B. Pejoski


Dr. ing. L. Vorreiter: Holztechnologisches Handbuch. Band I: Allgemeines, Holzkunde,
Holzschutz und Holzvergütung. Verlag Georg Fromme & Co., Wien, 1949, XIV
i 548 str.


Ovo je drugo kapitalno delo poznatog austriskog šumara. Prvi njegov priručnik
Handbuch für Holzabfallwirtschaft, doživeo je već dva izdanja. Opširan prikaz ovog
prvog deki dao je I. Horvat u Šumarskom Listu, svibainj/1941, str. 204´—205.


Osnovna.poglavlja naslovne knjige su ova: A. Opšti deo (gde je obuhvaćen matematičko
mehanički deo); B. Šumsko-drvno* privredna pojmovi, statistike i količine;


C. Anatomska građa drveta; D. Izgled i spoljašnje ustrojstvo drveta; E. Fizika drveta;
F. Čvrstina drveta; G. Hemiski sastav i hemiska svojstva drveta; H. Trajnost i štetočine
drveta; J. Zaštita drveta;-K. Udobrano drvo.
Knjiga je razrađena na osnovu najnovijih naučnih podataka iz ove oblasti, koristeći
obilno pri tome savremenu evropsku i američku literaturu.


< B. Pejoski
520