DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 56     <-- 56 -->        PDF

U pacifičkom sjeverozapadu USA, općenita shema organizacija eksploatacije
šuma je ovakova: ,


Upravitelj radova


Nadzornik radova


Eksploat. Pomoćnik Nadzornik


šumar inženjer nadzornika Mehaničar Nabavljnč transporta

Procjena šume, Kuhinja


. Radionica, meDispečer


Zaštita šume,


Lokacija puteva. haničari za poProvijant


Plan sječe (u Grupa


Kartiranje, Plan pravak motora,


suradnji sa inMagazin
željezničara,


sječa (u suradnji mehaničari za


ženjerom za


sa šumarom) ost. mehanizme; Grupa za


šumske komu


gradnje mehaničari za kamionski


nik.), Uprava


šume pile transport


Inženjer za Manipulant Pređradnik zaštitu rađa (škriban) Oštrač


Vuča,; Obaranje,
Utovar, Trüpljenje,
Splavarenje Premjer


Radi uvida u organizaciju rada donosimo organizaciju grupe radnika za pToizvodnju
60.1)00 ft (cea 300 m3 Jobiovine dnevno u Zapadnom državama (prema podacima
T, I. Ort-a). Ova grupa se sastoji od: 1 manipulanta — prinmačai, 4 rušača, 1 vozača
traktora, 2 radnika za pripremanje i vezanje oblo vine za vuču traktorom, 3 radnika
za utovar sa dizalicom, 2 ili> više vozača kamiona (ovisi o udaljenosti pilane) i 1 pređradnik.
Ovome treba dodati još do 14 radnika za istovar, sortiranje i slaganje oblovine
na pilani ili skladištu oblovine. U ovom slučaju je dakle dnevni učinak po zaposlenom
radniku iznosio cea 11 m3 oblovine postavno pilana ili glavno skladište, S obzirom
na veličinu dnevnih zadataka mijenja se i sastav grupe.


Knjiga A. E. Wakermana, daje nam pregled eksploatacija šuma USA. Ona zapravo
ne obuhvaća cijelu eksploataciju šuma, jer prikazuje samo eksploataciju drveta
a ne govori ništa o sporednim proizvodima šume. Prikaz donosimo "radi upoznavanja
sa tehnikom i organizacijom rada u jednoj tipičnoj industrijskoj zemlji. Njihove metode
i organizacije rada ne smiju se kopirati, ali njihovo poznavanje dobro će poslužiti
za provođenje mehanizacije eksploatacionih radova kod nas.


R. Benić
N. C. Brown, LOGGING — the priciples and methodes of harvesting timber
in* the United States and Canada (Izrada oblovine — principi i metode eksploatacije
ŠOnta "u USA i Kanadi); Izdanje J.Wiley & Sons, Inc. New- York, — 1940. Sadrži 4il8
str., 4* tabele u tekstu; 179 slika.
lskorišćavanje šuma ima široko polje rada, Pod pojmom Iskorišćavanje šuma
razumijevamo svu onu djelatnost koja se vrši počevši od obaranja stabla pa do predaje
gotovih drvnih proizvoda na upotrebu potrošaču. Ono prema tome u sebi obu


518