DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Posebna glava knjige posvećena je proračunavanju sadržaja sortimenata. U USA
postoje danas razne jedinice mjere i to posebne za oblu građu a posebne za piljenu
i obrađenu. Tako se za kubaturu trupaca upotrebljavaju International K-:n. scale,
Doyle scale, Scribner scale i cu. ft. Ove raznolikosti sistema mjerenja otežavaju rad
proizvodnji i trgovini. Pisac se zalaže za uvođenje univerzalnog sistema mjera po
uzoru na evropske zemlje (m3).


Organizacija šumisko-eksploatacijomih radova u USA i Kanadi nije jednaka u
svim krajevima. Velika poduzeća imaju obično svoje vlastite odjele za eksploataciju
šuma. Shema poslovanja odjela za eksploataciju Suma jedne tvornice drvenjačepapira u Istočnoj Kanadi izgleda ovako:


Direktor odjela
za eksploataciju Suma


(


Odsjek za Odsjek za Obračunski Građevni Šumarski


kupovanje Kancelarija


snabdijevanje odsjek odsjek odsjek


đrvetaUpravitelj đistrikta


Specijalisti Računski


Magaziner Šumarski


(Medicinski Stab, činovnik Kancelarija Primači


đistrikta


veterinar, mehađistrikta
distrikt


ničar, itd.


Osoblje za


Kontrolno Čuvarsko


primanje i


osoblje osoblje


obračun
materijala


Inspektor


1


Magaziner Unapređenja


(trgovina) Pređradnicl Činovnici rađaPrimjedba : Odjel se dijeli na više distriikata, a svaki distrikt na više inspektorata
što u shemi radi jednostavnosti nije prikazano. Navedena shema uzet«
iz prikaza A. W. Bentley »Organisation and Administration of Wood Operations« —
1938 god.


5/7