DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 52     <-- 52 -->        PDF

da u isto vrijeme sazrijevanje ženke hrušta previše ne uznapreduje, te da za vrijeme
postupka bude što mirnije vrijeme t. j . bez vjetra. Boštoi se na «(jedan od ta´ tri
faktora ne može umjetno utjecati, to se dan tretiranja ne može šehiatski ustanoviti,
već se mora da načini izvjesni kompromis u korist jednog ili drugog faktora^


6. Kod ustanovljivanja datuma tretiranja mora se u prvom redu uzeti u obzir
stanje zrelosti hrušteve ženke. Kada među hruštevima. stresenim sa drveća na rubovima
šuma nađeno maksimalno ;10% ženki sa dozrelim jajima, tada je prema dosadanjim
iskustvima nastupilo vrijeme da se izvrši tretiranje t. j . da se opisanim postupkom
unište. Ako bi se u slučaju ekstremno nepovoljnog vremena, kao kiše,
hladnoće ili vjetra termin tretiranja morao za 1 do 3 dana odgoditi, to se u izvjesnim
slučajevima mo,gu — unatoč toga — postići u suzbijanju pozitivni rezultati.
7, Da se hruštevi mogu uspješno suzbiti, potrebni su prema tome temeljite
tehničke, a prije svega ekološke predradnje.«


Tokom ov e godin e upotrebili su u Švicarskoj za suzbijanje hrušteva vrlo
uspješno helikopter tipa »Hiller«: Taj aparat leti brzinom od 40 do 60 km na sat.
Prskanje je izvršeno sa 10% emuilzijom Hexrafinat a (Hexamul). Da se zamagli
2 km dugi i 30 do 30 m široki pojas potrebno je llćO litara te emulzije.


Vajda


Utjecaj insekticida na pčele


Poslednjih godina primjenjuju se sve više jaki insekticidi u svrhu suzbjianja
štetnih insekata. Pri tome često stradavaju i korisni insekti kao na pr. pčela.


U časopisu »Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz« Stuttgart,
1930 H. 1/2 iznio je E. L e p p i k zanimljive podatke o pometnji koju izazivaju inn
sekticidi kod pčele medarice. Ovi su podaci vrlo važni po pčelarstvo ali i po oplodnju
cvijeća polenovim prahom. Mnogim je specijalnim pokusima ustanovljeno, da su svi
novi insekticidi kao E 605, DDT-d e r i v a t i i dr. u jakim koncentracijama po pee e
otrovni. Zapraši li se cvijeće na koje dolaze pčele sa Hexa-praškom, otrovane pčele
gube najprije orijentaciju, te nisu sposobne da se vrate natrag u košnicu. Simptomi
kod otrovanja sa E 605 .preparatima pojavljuju se nakon % do 1 sata, kod DDi-p repa
rata nakon nekoliko sati a kod 24 D- i U 46 sredstava tek nakon nekoliko
dana. Simptomi se očituju na taj način, da se pčele u velikom broju skupljaju


514