DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Izvršena opažanja
saKlij
mikorizom
anci
bez miikorize
Visina nadzemnog dela biljke .
Priraštaj u drugoj godini
Dužina pobočnih grančica
Težina nadzemnog dela bitjke
Težina korena
Broj lišća
em
cm
cm
gr
gr
35,5
18,0
10,0
17,0
11,0
42
1.7,5
3,0
0,3
3,1
4,5
12
LJkupna površina lišća cmä .991,0 98,0


Stvaranjem mikorize na korenu drveća može biti samo u tom slučaju, ako u
zemlji ima gljiva-simibionata t. j . gljiva koji obrazuju mikorizu. Ali simbionti nisu
svuda rasprostranjeni. Tako na pr. u stepi gdje nema šume, nema gljiva, koje čine
simbiozu sa hrastom. Naučna istraživanja Rajnera na vresištima kod Londona poka
zala su, da ima zemljišta sa toksičnim dejstvom na gljive simbionte, koje obrazuju
mikorizu. Izvesnim meiliorativnim merama koje menjaju sastav zemljišne mikroflorc
uspeva sniziti toksičnost zemljišta i aktivirati u njemu simibiotičke gljive, koje u
protivnom slučaju ne vrše svoju korisnu ulogu, šta dovodi do uginuća ili ponika kod
veštačkog pošumljavanja.


Preima podacima M. Rajnera može se zaključiti da biljka nejednako reagira na
prisustvo u svom korenu ovih ili onih gljiva. Za praktične ciljeve to je veoma važno,
jer brzo napredovanje mladih kultura može biti osigurano samo pod izvesnim simbiontskim
odnosima. Ti odnosi zavise ne samo od prisustva u zemljištu poželjnih
gljiva,, koje formiraju mikorizu, nego a od zemljišnih uslova koji su povoljni za njihovo
razviće. VeštačkAm agrotehničkim i agrohemijskim merama´ moguće je mnogo
uticati na dominiranje poželjnih gljiva u mikorizi, a prema tome i ne porast biljaka.


Za što bolji porast ponika i sadnica mora se pobrinuti o inokulaciji t. j . da
njihovo korenje bude veštačkim putem zaraženo odgovarajućim gljivama sa dobro
proverenom viralentno.šću. No kako produkcija takvih gljiva laboratorijskim puteni
još je ograničena, to za praktične ciljeve zasad se primenjuje drugi način. Rod veštačkog
pošumljavanja, ili kod proizvodnje sadnica u rasadnicima, gornji sloj zemljišta
zarazi se (pomeša) sa zemljištem gornjeg sloja iz odgovarajuće šumske sastojine čije
je zemljište obično bogato gljivama koje će obrazovati mikorizu i u novoj sredini na
biljkama iste vrste.


Isto tako, pozitivne rezultate, prema prof. Mišustinu, dali su ogledi mnogobrojnih
istraživanja W02—1949 god. Kod izvođenja ovih ogleda kod setve semena ü rasadnicima
dodavano je zemljište iz šume, a kod sadnje sadnica zemljište iz odgovarajućih
sastojina dodavano na dno jamica.


Prema podacima ogledne stanice Rothamstedu (blizu Londona) 1 ha ima: 35 kg
bakterija, 55 kg alga, 1130 kg gljiva, 34)5 kg protozoa, 45 kg mirjapoda, 10 kg insekata
i 100 kg crva. Prof. Tjurin je našao da u 1 ha černozema do 25 om dubine ima: oko
2400 kg, a podzolu do 1400 kg žive mase mikroorganizama. Prema N. A. Krasiljnikov-
Suškinadlnstitut mikrobiologije Akademije nauka SSSR, Moskva 1945), koji su napravili
1500 ogleda na raznim zemljištima, nađeno je da u neobrađenom zemljištu ili
uoipšte nema ili ima vrlo malo živih mikroorganizama, dok na uporedo preprainom »i
prerađenom zemljištu u prošloj godini mikroorganizmi su nađeni u velikim količinama.


Ing. Ivan Soljanik


510