DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Prema ovom opitu izlazi: Sto je reznica d c b 1 j a, p r o s j e č o a v i s"i n a
izbo jaka je veća, a procenat uginuća je manji. — Ovi rezultati
su u suprotnosti sa rezultatima, koje je Biolče v dobio u Bugarskoj, zato trebaimo
opite ponoviti sa što većim brojem reznica.


Iza. 15» jula počele su padati kiše, prilike su s« donekle promijenile na boilje, što
se odrazite i na rastu tih izbojaka aM ostao je isti odnos, t. j . rezultat što se fee tanjih,
srednjih i debljih reznica. Premjerio sam ih i ustanovio dana 3. VIII. 1950., da
su vertikalno zasađene. reznice (po 25 komada, čije su debljine bile 7—10 mm, 10—
15 mm i 15—20 mm) dale rezultate, kako je u pril. tablici izneseno.


Debljina reznica u mm


7—10 10—15 15—20


26 25 25
zasađeno reznica . . . . . 25 25 25


15 19 23
uginulo reznica 10 6 2
broj izbojaka sa visinom:


do 10 cm — — —
10—20 cm . . . 4 i 1
20—30 cm . . . 7 4 1
30—40 cm . i. 4 7 6
40-^50 cm — 5 lili


preko 50 cm — 2 4
maksimalni visinski prirast .....´ . 40 cm 67 cm 75 cm
minimalni visinski prirast ... . 11 19 20
prosječni visinski prirast .´ .-26 39,4 43,6


Ovog proljeća oprobana je jedna sasvim nova metoda, koja nije (koliko znam)
istražena nigdje u BriH. U SSSR ing. Z. Sumi I i n al zasađivao je reznice 5—40 cm
duljine, i to u zemlju horizontalno i došao je do podataka koji bi
nam mogli pomoći ifa uštedimo dosta reznica, samo ako to može važiti, i z« naša
zemljišta. Ing. šumi li na pronašao je da prosječna duljina izbojka iz reznice dugih
7 cm iznosi 61 om, iz reznice 10 cm — 75 cm, iz reznice 26 cm — 56 cm, a iz reznice
31 cm — 37 cm. Dakle, prema ing. 5 umi I inu: a´ko je reznica skoro 4 puta kraća. (7 cm
mjesto 26 cm) negativno se ne će odraziti na duljini izbojaka, koji će potjerati iz te
reznice; glavno je da ima bar dva pupoljka, jer nijedna reznica sa jednim pupoljkom
nije dala izbojka makar bila i preko 10 cm duga.


Ovo je trebalo provjeriti pod našim uslovima, jer ako to važi i za naše prilike
dobije se 150% materijala više t. j . uštediće se 60%, više nego dvosrtuko. — Pokusi su
dali ove rezultate (dana 3. VIII. 1950):


Od 50 komada horizontalno zasađenih reznica očuvalo se je
svega 6 odnosno uginulo je 44 komada. Mjerenje je dalo ove rezultate:


broj reznica sa visinom izbojka do 10 cm —
broj reznica sa visinom izbojka od 10—20 cm 3
broj reznica sa visinom izbojka od 20—30 cm 2
broj reznica sa visinom izbojka od 30—40 cm 1


maksimalni visinski prirast bio je .´... , 33 cm
minimalni visinski prirast bio je 12
prosječni visinski prirast bio je 21,6


507