DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 44     <-- 44 -->        PDF

1


žanja pa se ograničava na malu seriju zapažanja iz ove posljednje godine. Ogledi su
vršeni sa reznicama. Jedan ogled je izvršen na predlog pisca ovih redaka, a to je:
kako bolje uspijevaju korenjaci kod presađivanja, t. j . sa šibom ili bez šibe.


Sadnja dvogodišnjih koren jaka sa šibom i sa potpuno
otsječenom šibom dala je ove rezultate (na dan 3. VII. 1950):


sa šibom bez šibe


broj zasađenih korenjaka 50 50


broj primljenih 40


32


broj uginulih 10 18


Prema našem iskustvu sadnja korenjaka sa otsječenom šibom nije pokazala dobre
rezultate, jer je iz jednog panjića izbilo više izbojaka, koji su slabe otpornosti i suša
ih je brzo uništila. Maksimalna visina izbojaka je 45,5 cm, inače je prosečno 20—30
cm. Korenjaci sa šibom su uspjeli; osušile su se samo biljke sa tanjom šibom. — Ovo
je nalaz asistenta Instituta ing. M. Glišić a u mjesecu julu ove godine i mislim da
taj nalaz može služiti u prilog mišljenju, da ne treba izbjegavati sadnju korenjaka sa
šibom, nego dogodine ponoviti oglede uz pretpostavku, da će teći pod povoljnijim
uslovima (ovog ljeta bila je velika suša).


Utjecaj debljine reznica na visinski prirast izbojaka.
Na istovrsnom zemljištu zasađeno je vertiikalno po 25 reznrca, čije su debljine b:llc
7—iW) mm, 10—15 mm, i 15—20 mm. Detaljnim mjerenjem su dobiveni ovi rezultati


(3. VII. 1950 godine):
Debljina reznica u mm


7—10 10—15 15—20


dužina reznica u cm . . . .--... 26 25 25
zasađeno reznica . . 25-25


as


primilo se reznica ... . 21 22, -24
uginulo reznica .... . 4 3 v 1
broj reznica sa 2 izbojka -. — 3 3
broj reznica sa 3 izbojka _ — 1
broj izbojaka sa visinom od:


do 10 cm ] 1 1
10—20 cm 15 8 3
20—30 cm 5 6 12
30—40 cm <— 8 8
40—50 cm — 2 4


preko 50 cm *-— 1
maksimalni visinski prirast . 27,5 cm 41,5 cm 52 cm
minimalni visinski prirast . 9 t 10
prosječni visinski prirast 16,4 25 5S 311,36


Prosječni visinski prirast utvrđen je sumiranjem visina svih izbojaka i taj zbroj podijeljen
je sa ukupnim brojem izbojaka.


506