DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 43     <-- 43 -->        PDF

bolje reći očita nekoliko cm veći promjer nego je uistinu; pogotovo kada radi isti


posao nekoliko dana neprekidno.


5) Taksacijskom promjerkom radnik automatski, a da se pri tome ništa duševno


ne napreže, mjeri dva promjera onda, kada mu vizura upravo pada na rub debljinskog


stepena, tako da je zaokrene za četvrt kruga amo-tamo i time ustanovi aritmetisku


sredinu. Kod dvokrake promjcrke radnik često to ne radi zato, jer je vezano na po


većan rad računanja.


6) Razlika u zbroju temeljnica između dvostrukog mjerenja iznosi:


pri dvokrakoj promjerci 3,6%
I pri jednokrakoj promjerci 0,6%,


te je u našem slučaju prigodom kontro´lnog mjerenja jednokraka promjerka bila šest
puta pouzdanija (najveća oscilacija je pri 27,5 cm sa dvokrakom promjerkom).
7) Utrošeno radno Vrijeme mjerio sam samo na 38 ha, i to:


dvokraka jednokraka


ukupan broj stabala 15.108 14.982


126 stabala


razlika


0,8%


utrošeno radnih sati 368 286


82 sata


razlika


23%


Kako su u oba slučaja isti radnici mjeridi sva stabla najprije dvokrakom i zatim
jednokrakom promjerkom, možda je objektivna ušteda sa jednokrakom promjerkom
na vremenu nešto manja od 23%, jer su radnici po drugiput prolazili po poznatom
terenu.


Zaključak . Jednim jedinim mjerenjem rezultata nije doduše dokazano, da
ima jednokraka promjerka uvijek prednost pred dvokrakom promjerkom. Ipak predlažem,
da se ubuduće osim dvokrake promjerke smije upotrebljavati i jednokraka,
jer izgleda da nije lošija.


Ing. Drago Kajfež


O uzgoju konodske topole iz reznica*)


U šumskom rasadniku pri Sjemenarskoj stanici Usora (NRBiH) započeto je nekoliko
pokusa sa* raznim vrstama drveća. Tim eksperimentima rukovodio je Institut
za naučna šumarska istraživanja NRBiH, a pisac ovih redaka bio je zadužen kao
pomoćni terenski saradn´k Instituta na ovome terenu. U rasadniku postoji dobar matičnjak
topola, pa su pokusi vršeni i sa kanadskom topolom.


Matičnjak osnovan je u ovom rasadniku 1946 godine, na dosta dobrom zemljištu
uz razmak red od reda 0,60 X 0,40 m. Pošto je zemljište pogodno za kanadsku topolu,
to za jednu godinu šibe mogu narasti do 3´m visine« 3 do 4 cm
d e b 1 j i n e. Tako se iz jednogodišnjih šiba dobiju iste godine dobre reznice i veća
količina.


Poznato je da se matičnjak može koristiti 5 do 6 godina. Ovaj matičnjak već je
dosta dobro ojačao tako da se iduće godine mora zamijeniti novim. Stoga imam namjeru
da pribilježim nekoliko podataka o razvoju toga matičnjaka. Kad se osnuje
novi matičnjak, njega će sigurno pratiti od postanka do svršetka redovni naučnoistraživački
rad Instituta, a za ovaj sadanji nedostaje nam kontinuitet ogleda j zapa


°) Nekoliko prethodnih zapažanja praktičara. — Ured .


505