DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 41     <-- 41 -->        PDFTaksacijska promjerka .„...,„.,_ . _


U Gozdarskom vestniku 1948. god. bila je opisana taksacijska ili jednokraka
promjerka, koju je predložio ing. Mirko Šušteršič , a ja ću ovdje ukratko ponoviti
opis.


Taksacijska ili jednokraka promjerka slična je obično promjerki, ali nema pomičnog
kraka. Ona ima na ravnalu pričvršćen samo nepomičan krak. Ravnalo je podijeljeno
od 5—5 cm tako, da je označena točno pravokutna crta po čitavoj široj strani
(najbolje 7 cm). Mjerenje jednokrakom promjerkom vrši se tako, da se vizira po
razdiobnoj liniji na ravnalu. Zamislimo si promjer stabla 70 cm, kojem odgovara radij
35 cm, to smo našu vizuru 7 cm samo popeterostručili, što nije mnogo. Ni pogreška ne
može biti velika. Pokusi su stvarno pokazali da nije.


Budući da su se od 1948. god. u Ljubljani vodile žive debate za i protiv taksacijske
promjerke, to sam pri terenskoj sekciji za uređivanje šuma ove godine izvršio
četverostruko mjerenje svih stabala na površini od 25 ha, te dvostruko na površini
od 33 h».


Mane te promjerke neka iznesu oni, kojima se ta promjerka ne sviđa. Ograničit
ću se dakle i ovdje nabrojiti samo prednosti, koje sam ustanovio.


1) Taksacijska promjerka laganija je od dvokrake, jer je jednostavnije konstrukčije,
a i zato, jer je izrađena od čamovine.


2) Radnik rukuje njome jednom rukom, te mu je druga ruka slobodna, odnosno
zaposlena zadiračem ili kredom da obilježi mjereno stablo. Time se radnik manje


503
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Srednji
promjer
cm


12,5"
17,5
223
27,5
32,5
37,5
423
47,5
52,5
57,5


ukupno


12,5
17,5
22,5
273
32,5
37,5
42,5
473
52,5
57,5


ukupno


razlika


Dvokraka promj. Jeduokrakapromjerka
mjerenje


prvo drugo prvo | drugo
bro j stabala :
3362 3354 3 4033
401
2842 2 918 2720: 2777
2 244 2 461 2 338 2448
1455 1228 140H 1477
844 ´79 5 871 834
389 324 412 338
133 147 115 114
45 35 39 29
22 16 18 20
11 12 6 6
11347 11290 11323 11444


57 stal sala = 121 stablo= 0,0= % = 0,11%
Zbroj temeljnica, m*:
41,3 41,2 41,8
68,4 70,2 65,4
89,2 97,9 93,0
86,4 72,9 83,2
70,0 66,0 72,3


43,0 35,8
18,9 20,9
8,0 6,2
4,8 3,7
2,9 3,1


432,9 417,9


15,0 m2 - 3,6


45,5
16,3
6,9
3,9
1,6


429,9


=


41,7
66,8
97,3
87,7
69,2
37,3
16,2
5,1
4,3
1,6


427,2


2,7 ms =»´ 0,6%


Prosjek mjerenja
|


dvokrak. | jednokr.


3 358
2 880
2 353
1342
819
356
14040
19
11
11318


65 stabala= 0,06%


41,2
69,3
93,6
79,7
68,0
39,3
19,9
7,1
4,1
2,9


´ 425,1


3402
2 748
2 393
1439
853
375
114


34
19
6


11383

410
66,1
95,2
85,5
70,8
414
16,2
6,0
4,1
1,6


428,63,5 m* = 0,8%


zamara, može se više koncentrirati na ostale dužnosti. Sve je to važno naročito onda,
kada se isti posao (mjerenje) vrši mnogo dana ili tjedan dana neprekidno.


3) Mjerenje jednokrakom promjerkom je točnije nego dvokrakom, i to zato, jer
se pomični krak dvokrake promjerke može rasklimati i izgubiti preciznu usporediios´t.
no ne može se nikako rasklimati vizura jednokrake promjerke, pa makar njome izvršeno
i nekoliko desetaka hiljada mjerenja.


4) Nadalje pri mjerenju taksacijskom promjerkom radnik u ruci osjeti da lije
naslonjen nepomični krak iako ne pogleda onamo. Time on uvijek očita samo promjer
stabla. Naprotiv zbog pomicanja pomičnog kraka dvokrake promjerke mnogoputa,
radnik dovoljno ne osjeti pod rukom da li je osim pomičnog još i nepomični krak
posve naslonjen na stablo ili nije; time dvokrakom promjerkom on često namjeri,


504