DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 35     <-- 35 -->        PDF

vuču drvnog materijala sa skiderima^ U prvom slučaju visina je- jarbola
mnogo manja (oko 20 m), a u drugom slučaju je mnogo veća (dosiže kadkad
50—65 m u starim sastojinama duglazija).


Na jarbol se najprije postavlja pomoćni ili montažni kolotur, kojega
diže penjač i vlastoručno vješa na jednu žičanu zamku privezanu blizu
vrha jarbola. Zatim provlači kroz taj kolotur pomoćno uže debljine 10 mm,
te se s tim uzetom dižu drugi koloturi kao" i sidrena užeta. Obično ima
šest vršnih sidrenih užeta svezanih ispod pomoćnog kolotura, & donji krajevi
sidrenih užeta učvršćuju se omatanjem oko panjeva na udaljenost
približno jednakoj s visinom jarbola. Utovarni glavni kolotur veže se ispod
sidrenih užeta na posebnoj omči,, a- pored toga je slobodno vezan s pomoćnom
omčom za jedno od vršnih sidrenih užeta. U slučaju prekida
glavne omče, glavni kolotur će skliznuti po sidrenom užetu i time će se
zapriječiti nesreća koja bi nastala pri padu kolotura na zemlju. Zatim se
vješaju ostali koloturi. Kod visokih jarbola i onih, koji rade s velikim
opterećenjem, postavlja se pored gornjeg vršnog usidrenja još jedno na 2/s visine jarbola, da bi se spriječio prelom jarbola. Kod upotrebe jarbola
za dizanje i za vuču, koloturi za dizanje i za ostale svrhe kod dizanja nalaze
se ispod sidrenih užeta. Pomoćni ili montažni kolotur nalazi šc također
općenito blizu baze jarbola, Čelični jarboli imaju na vrhu pptrebne
koloture, kao i sidrena užeta, stalno montirane. Ovi jarboli prenose se u
horizontalnom položaju i postavljaju vertikalno na zidanu podlogu pomoću
specijalnih mehanizama. Nakon što je smješten jarbol, postavlja se pogonski
vitao na pogodnom uzvišenom mjestu ili na izgrađenu platformu od
trupaca u sigurnoj udaljenosti od jarbola, a zatim se zadnji kraj saonica
pogonskog vitla usidri za panjeve (u slučaju potrebe) da bi se spriječilo
njegovo klizanje za vrijeme rada.


Zaključak . U uvodu su navedeni uslovi, kojima treba udovoljiti
stroj kod primjene u eksploataciji šuma. Spomenuta dizala su rađena iz
specijalnog čelika tako, da im je ukupna težina velika, ali zbog mogućnosti
rastavljanja u pojedine sastavne dijelove osigurana je njihova doprema
u šumske predjele, gdje se vrši eksploatacija pod nepovoljnim terenskim
prilikama. Pojedini dijelovi su izrađeni iz specijalnog čelika ili metala
velike čvrstoće, što je od utjecaja na mogućnost kvara.


Iz opisa je vidljivo, da su izvedeni veoma jednostavno u konstruktivnom
pogledu. Prema tome montaža i popravci ne zahtijevaju naročito
specijalizirane radnike, a niti mnogo vremena za njihovu provedbu. Iz
prikazanog načina rukovanja s tim dizalicama, može se zaključiti, da će
se moći vršiti uspješno sa običnim radnicima nakon kraće obuke.


Za lančani sistem rada su veooma podesni, a ovo je u toliko važno,
jer se danas gotovo tako odvijaju svi radovi u eksploataciji šuma. S tim
strojevima moguć je također neprekidan rad, t. j . pod svim vremenskim
prilikama.


Bitna je osobina ovih oüzaia premjestivost, koja proizlazi iz konstrukcije
odnosno jednostavnosti izrade pojedinih sastavnih djelova. Za rad nije
potrebna izgradnja posebnih rampa ili tome sličnih naprava. — Važno je
napomenuti da zahtijeva veliku količinu drvnog materijala za utovar i istovar
zbog svog učinka, koji na pr. može iznositi kod kružnog dizala oko
12—15 mVsat (uz teret dizanja od 1,5 t).


t 497