DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pregled žicanih užeta, koja se najčešće upotrebljavaju u eksploataciji šuma


Kon


Promjer Čvrstoća


strukcija Jezgra Upotreba


mm u tonama


užeta


6X,19 45—51 Neovisno žičano 115—175 Uže — nosač
uže


6Xil9 29U-35 Konopljena 45—85 Glavno ili vučno
ili žičano uže ili utovarno uže


6Xil9 19—22 Konopljena 20—28 Povratno uže


6X15 10 Konopljena 5 Pomoćno ili montažno
uže


8X19 22—32 Konopljena 24—48 Vezovi, pribor za
prihvatanje (kao
omče)


Užad se izrađuje od specijalnog čelika, a pojedine žice su redovno
pocinčane. U ostali pribor pripada: međusobni vezovi žicanih užeta, omče,
razne hvataljke, kombinacije karika i lanaca, kolani i ostalo.


Spoj pojedinih užeta mora biti takav, da se zapriječi pri kretanju zapetljavanje
i zauzJavanje. Zatim mora biti osigurano mjesto na užetu za
prikopčavanje hvataljki i omči. Omče služe za jednostavno prihvatanje
trupaca kod vuče i dizanja, a izrađene su od žicanog užeta sa spojkama
za prikopčavanje i vezanje trupaca. Kolan je kratki komad žicanog užeta
s kopčama na svakoj strani izrađenim za spajanje kolotura s panjem.


Ad C. Koloturi služe za mijenjanje pravca ili su sredstvo za povećanje
mehaničkih prednosti nekog sistema. Pogonski vitao kod dizala ima dovoljno
snage za operativne svrhe te koloturi služe većinom samo za mijenjanje
pravca. Međutim za kretanje vitla, napinjanje užeta nosača i si.
iskorištava se mehanička prednost postignuta kombinacijom više kolotura
u jedan sistem (koloturnik). Kolotur je izrađen iz dvodjelnog čeličnog
okrilja sa čeličnom osovinom na kugličnim ležajima i ima karike ili pokretne
spojke za vezanje uz panjeve ili jarbol. Nekoji koloturi imaju
rezervoar s mazivom te mogu raditi bez nadzora. Veličina kolotura je vrlo
različita i kreće se, u glavnom, od malenih ili prolaznih kolotura težine
7,5—12,5 kg (za užad promjera 10—13 mm), pa do velikih kolotura težine
750—1000 kg (užad promjera 35—45 mm).


Kolica se upotrebljavaju, kako je spomenuto, kod dizala sistema
»Tight line loading« i kreću se uzduž užeta nosača. Snabdjevena su s potrebnim
brojem kotura, odnosno, kolotura što ovisi o konstrukciji.


Za jarbol se upotrebljava stojeće stablo, prenosni čelični jarbol ili posebno
izgrađeni tornjevi. U slučaju da ne postoji pogodno stojeće stablo,
onda se na određeno- mjesto dovuče odgovarajuće stablo, postavlja vertikalno
i učvrsti sa sidrenim uzetima. Nakon što je jarbol podignut, posijeku
se naokolo sva stojeća stabla u krugu s radiusom visine jarbola radi postavljanja
sidrenih užeta. Stojeće stablo najprije se okreše od granaotpili vrh. Visina jarbola ovisi o tome, da li dizalo služi za pretovar ili i za


496