DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 32     <-- 32 -->        PDF

i, prolazeći preko koloture na utovarnoj gredi, jednom i drugom jarbolu
(5), namata se na drugi bubanj pogonskog vitla. Povratnim se uzetom kod
pretovara postavlja prenosna greda iznad trupca, hvataljkama se zahvaća
trupac, diže u horizontalnom položaju na stanovitu visinu, zatim, namatanjem
glavnog užeta, prenosi se nad mjesto određeno za istovar, gdje se
spušta.


Konstrukcije s uzetom nosačem i kolicima u praksi se sve više upotrebljavaju.
Uže nosač je napeto i nepomično učvršćeno za jarbole, a po
njemu se kreću kolica pokretana s povratnim i utovarnim uzetom preko
kolotura. Kod ovog tipa potrebni su jarboli veće visine.


Obe vrste ovih dizala imaju vitla sa dva bubnja.


SI. 7. Uzdužno dizalo sistema »Tight line loading« (Skagit).


Izvršimo li podjelu svih ovdje navedenih dizala prema konstrukciji,
tada razlikujemo ove grupe: 1. Sistemi sa jednim jarbolom i bez horizontalno
okretne poluge. To su dizalice prikazane na slika 1, 2 i 3b, 2. Sistemi
s jednim jarbolom i horizontalno okretnom polugom (kružna dizala); na
slikama 3a, 4, 5 i 6. 3. Konstrukcije sa dva jarbola kojima pripadaju
uzdužna dizala (si. 7).


Elemente dizala možemo podjeliti na: A) pogonski vitao; B) sredstva
za prihvatanje (kuke hvataljke), žičana užad, lanci i ostali pribor za rukovanje
kod dizanja tereta; C) koloturi i kolica kroz koje prolazi žičana užad
j služe za upravljanje pokretima.


Ad A. Pogonski vitao se dijeli na pogonski stroj, transmisije i predložnike
koji spajaju pogonski stroj i bubnjeve, bubnjeve za namatanje
užeta, te razne poluge za rad. Svi ovi dijelovi sagrađeni su na jakom
okviru tako, da se daju lako premještati. Za pogon služe parni strojevi,
benzinski i Diesel motori. Snaga benzinskih ili Diesel motora iznosi od
34—301 KS, a najveći motori mogu biti od 500 a i više KS. Ovi motori


494


\