DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 31     <-- 31 -->        PDF

je privezan teret, radnici daju signal rukovaocu vitla, koji uključuje u pogon
pomoćni bubanj, teret se diže do poluge, poluga se pomiče ručno i
teret se poravnava iznad mjesta utovara. Rukovalac vitla otpušta pomoćni
bubanj, teret se spušta u vagon i razvezuje. Za tim se ponovo stavlja u pogon
bubanj i izvlači uže ispod tereta. Pogon se vrši s vitlom TL-3, gdje je
jedan bubanj (pomoćni) služio za dizanje a ostala dva za privlačenje
drvnog materijala. Teret jednokratnog dizanja iznosio je prosječno 1 t.


U posljednju skupinu pripadaju uzdužna dizala. Prilikom rada vrši se
vertikalno dizanje tereta i uzdužni prenos između jarbola. Glavna je njihova
karakteristika u konstruktivnom pogledu što imaju dva jarbola
(glavni i sporedni). Postoji više konstrukcija te ih se može podjeliti na


SI. 6. Kružno dizalo sistema »McLean boom loading« bez protuutega. (Skagit).


dvije vrste. U prvu vrstu idu one, koje imaju pored utovarnog i povratnog
užeta i uže-nosač s kolicima. Druga vrsta ima samo utovarno i povratno
uže. Jedna i druga vrsta imaju sidrena užeta i montažno uže, jer je to u
konstruktivnom i montažnom pogledu neophodno potrebno. Ta dizala upotrebljavaju
se kod utovara, istovara ili uskladištenja oblovine a naročito
duge drvene grade. Zbog mogućnosti uzdužnog prenosa tereta, naročito je
prikladno ovo dizalo za pretovar na veće razmake s jednog mjesta na
drugo unutar prostora između dvaju jarbola.


Uzdužno dizalo (si. 7) izvedeno je s utovarnim i povratnim uzetom. Hvataljke
su vezane s prenosnom gredom, koja je pomoću posebnih užeta spojena
i>a jednoj strani s utovarnim uzetom, a na drugoj, preko kolotura,
s povratnim uzetom. Utovarno uže (uže za dizanje tereta) prolazi kroz
kolotur (3) na glavnom jarbolu i omotava se zatim oko prvog bubnja pogonskog
vitla. Povratno uže je jednim krajem usidreno o sporedni jarbol


493