DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 30     <-- 30 -->        PDF

što je prošlo koturom (3) na vrhu jarbola omotava se okolo glavnog bubnja
motornog vitla. Pogonski vitao sastoji se od 2 ili 3 bubnja, već prema načinu
pokretanja poluge (bez ili sa protuutegom). Prednost ovog sistema je
jednostavnost u rukovanju, jer ima samo jedno utovarno uže (za dizanje
tereta), a pri tome omogućava potpunu kontrolu kod utovara.


Tipove druge grupe predstavljaju si. 5, 6 i 3a. Bitna konstruktivna
razlika između tih dviju grupa je u tome, da prva grupa ima jednu hvataljku
a druga dvije.


SI. 5. Kružno dizalo sistema »McLean boom loading« s protuutegom (Skagit).


Na si. 5. prikazani sistem »McLean boom loading« je iste konstrukcije
kao prethodno opisani na si. 4., osim što se nalaze dva užeta na polugi.
Ova prolaze preko kolutura te na krajevima završavaju s hvataljkama.
Dizanje i spuštanje trupca (tereta) vrši se s bubnjem na pogonskom vitlu
pomoću užeta (1) tako montiranog i «provedenog preko kolotura, da je u
tom radu zahvaćen trupac na dva kraja (bez oslanjanja na polugu), kako
je vidljivo iz same slike. Horizontalno okretanje poluge vrši se pomoću
malog bubnja na pogonskom vitlu, užeta (2) i protuutega (10) s uzetom (7).
Protuuteg može biti montiran i na sidrenom užetu. Ovaj sistem kao i naprijed
spomenuti može se upotreb´iti u kombinaciji s privlačenjem drva sa
skiderima, te u tom slučaju kao pogon služit će vitao s 3, odnosno 4
bubnja.


Dizalo na si. 6. također je sistema »McLean boom loading«, a razlikuje
se od spomenutog, da nema protuutega. Horizontalno okretanje poluge
obavlja se s dva bubnja, a dizanje i spuštanje tereta s jednim bubnjem.
Na taj način za pogon dizala trebaju tri bubnja.


U SSSR-u primijenjuje se kružno dizalo prikazano u shemi na »L 3a.
Prema svojoj konstrukciji i radu spada u drugu grupu. Protuuteg montiran
je na sidrenom užetu i služi za otpuštanje utovarnog užeta (1). Nakon što


492