DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 29     <-- 29 -->        PDF

gonska snaga, nego li kod spomenutih dizalica. Do njihove primjene veoma
Često dolazi u mehaniziranom radu.


Prema načinu hvatanja tereta kod dizanja možemo podijeliti kružna
dizala na dvije grupe, Dizala prve grupe hvataju teret s utovarnim uzetom
u blizini sredine, dočim druge grupe na dva mjesta pri krajevima tereta
(trupca).


Predstavnik prve grupe je dizala sistema »Heel boom loading« (si. 4).
Okretna poluga u obliku drvenog okvira pričvršćena je pomoću užeta (9)
za jarbol na visini po prilici 4 m nad zemljom. Okvir je napravljen od dvije
uzdužne grede duljine cea 12,5 m i od najmanje 6 poprečnih greda (1,5 m).


SI. 4. Kružno dizalo ssitema »Heel boom loading« (Skagit).


Horizontalno okretanje poluge omogućeno na lijevo od jarbola pomoću
užeta (2), koje prolazi kroz koloture (4) namatajući se oko malog bubnja
motornog vitla. Povratak poluge odnosno, pomak na desno vrši se uzetom


(7) na koje je vezan protuuteg (10). Ovo uže prebačeno je preko obješenog
kolotura na posebnom stupu. Ovaj povratni uređaj može se postaviti i na
sidreno uže. S kočnicom na malom bubnju pogonskog vitla regulira se
brzina kružnog gibanja poluge u horizontalnoj ravnini. U nekim konstrukcijama
ovog sistema obavlja se horizontalno okretanje poluge na obe strane
sa strojem tako, da je nepotreban protuuteg (kao na si. 6). Kod ovog načina
utovara trupac se ne hvata na mjestu njegovog težišta, nego prema
kraju tako, da se osloni kod dizanja na okvir (polugu). Na taj načinje
omogućeno sigurno postavljanje trupca (tereta) na kamion, koji je smješten
u radijalnom smjeru prema jarbolu. Od hvataljke ide uže (1) koloturom
(3), pokretno vezanim i vođenim koloturoro (8) uz sidreno, te nakon
491