DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Dizalica sa dva utovarna užeta (Guy line loading) (Skagit)


ostala dva su u vezi preko kolotura za dva sidrena užeta tako, da je teret
privezan na dva mjesta prilikom njegovog dizanja. Utovar trupaca vrši se
na taj način, da se najprije privežu s jednim odvojkom utovarnog užeta
i privuku do jarbola, zatim se priveže drugi odvojak i diže iznad vagoneta
postavljenog za utovar. Nakon toga se izravna teret i spušta u vagonete


SI. 3a. Shema kružnog dizala prema T. I. Kiščenku
SI. 3b. Shema dizalice s jednim utovarnim uzetom prema T. I. Kiščenku


koji se postavljaju na razmaku 10—12 m jedan od drugog. Pri radu ove
dizalice upotrebljen je vitao TL-3 s tri bubnja. Jedan bubanj služio je za
pogon, a ostala dva za privlačenje.


Kao kružna dizala rade sistemi s okretnom (Boom systems) polugom
u horizontalnoj ravnini oko jarbola. Prilikom utovara poluga se postavlja
iznad tereta (trupca), podiže ga, zatim prenosi i spušta u vozilo, koje se
utovaruje. Poradi same konstrukcije za ovo dizalo potrebna je manja po


490