DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 27     <-- 27 -->        PDF

SI. 1. Dizalica s jednim utovarnim uzetom (Guy line loading) (Skagit).


Konstrukciju američke dizalice s jednim utovarnim uzetom prikazuje
si, 1. (Guy line loading) i to u vezi s privlačenjem drvnog materijala pomoću
skidera poznatim pod imenom »Highlead yarding«. Za utovar je
potreban samo jedan bubanj, a ostala dva bubnja služe za privlačenje materijala.
Utovarno uže dizalice od bubnja ide koloturom (2) na jarbolu
(stupu) a zatim kroz pričvršćen kolotur za sidreno uže pomoću posebnog
uređaja, koji omogućuje da se maže centrirati uže s teretom prema mjestu
utovarnog prevoznog sredstva. Spuštanje utovarnog užeta vrši se stavljanjem
bubnja izvan pogona, a protuuteg (5) spojen s ovim uzetom klizi po
sidrenom užetu prema dole i na taj način uz kočenje bubnja spušta se uže
polako na odgovarajuće mjesto. Da se izbjegne udaranje trupaca o kamion
prilikom njegovog utovara postavljaju se uz kamion zaštitni dugi trupci.
Kao pogonski stroj dolaze u obzir razni sistemi vitlova. Iako taj sistem
daje povoljne rezultate kod utovara malih trupaca ipak se malo upotrebljava,
jer je nadmašen s drugim sistemima.


Na si. 2. predočena je shema dizalice s dva utovarna užeta. Kao prijašnja
dizalica, tako i ova najviše se upotrebljava kod rada s istim tipom
skidera koje smo naprijed spomenuli. U konstrukciji razlika je u tome što
ova dizalica nema protuutega a ima dva utovarna užeta i dva bubnja. Ta
dva užeta pričvršćena su na isti način o sidreno uže kao što smo imali
kod dizalice prema si. 1., a bubnjevi su reverzibilni i mogu da rade neovisno
jedan od drugoga ili simultano. Rad s ovom dizalicom je bolji nego
li prethodnom, jer se teret utovaruje na povoljniji način.


Kod lančanog sistema vuče i utovara primijenjena je uspješno u


SSSR-u dizalica prikazana na si. 3b. Pogon se dizalice vrši s jednim


bubnjem, protuutegom i pomoću jednog utovarnog užeta. Od ovog utovar


nog užeta odvajaju se na istom mjestu tri užeta i to jedno za protuuteg, a


489