DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 26     <-- 26 -->        PDF

U svrhu mehanizacije utovara i istovara drva u šumi primijenjeni su
mnogi strojevi, ali pošto se traže od ovih posebni uvjeti, prilično velik
broj nije se pokazao dovoljno ili očekivano uporabljiv i koristan. U daljnjem
razlaganju očekujemo, da će opisani strojevi u ovom članku za utovar
i istovar drva u šumi imati sve naprijed spomenute osobine, pored ostalih
koje se zahtjevaju od dobro konstruiranog stroja. Neke od tih osobina bit
će odmah vidljive iz opisa pojedinog stroja, a neke se ne mogu pokazati
nego li tek u praktičnoj primjeni. Opisani strojevi nalaze se već odavno
u praktičnoj primjeni i to naročito u Americi i SSSR-u. Razvitkom tehnike
znatno su poboljšani te ih se zbog njihovih izvjesnih dobrih osobina i u
pogodnim okolnostima sve više i više primijenjuje i u drugim zemljama.
Ovo se može vidjeti i po vanjskoj stručnoj štampi, koja je u zadnje vrijeme
donosila njihove opise i prikaze o radu. Kod nas se još nije udomaćila ta
vrsta strojeva kod utovara i istovara u šumi, te prema tome donosimo
podatke iz strane stručne štampe. Ti se strojevi mogu primijeniti ne samo
za utovar i istovar drva u šumi, nego i na drugim mjestima. No, obzirom
da se rad oko utovara i istovara drva u šumi, odnosno sječini odvija pod
najtežim okolnostima, to ćemo prvenstveno obratiti pažnju na njihovu
primjenu u šumi. >


U Sjevernoj Americi utovar i istovar s tim strojevima redovito je povezan
s primjenom skidera, ali je moguća upotreba i kod ostalih načina
vuče, kao na pr. traktorske i konjske, jer se dade prilagciditi uslovima
mehanizacije rada.


Lančani sistem rada u eksploataciji šuma traži da sve radne operacije
budu međusobno povezane, te da na pojedinim radnim mjestima ne nastaju
uska grla proizvodnje. Jedno takvo usko grlo proizvodnje je utovar na
pomoćnim šumskim skladištima. Mehanizacijom utovara rješava se ovo
usko grlo a time omogućava potpuno iskorišćenje prednosti lančanog
sistema rada.


Opisi pojedinih strojeva prikazani su bez detaljnog opisa konstruktivnih
dijelova, jer to spada u djelokrug strojarskih stručnjaka.
Postoje različite podjele strojeva za utovar i istovar i svaka ima kod
njezine provedbe svoje opravdanje. Kako primjena stroja u glavnom ovisi


o načinu njegova rada, toje takova podjela uzeta u obzir, pored podjele
prema konstrukciji, koja je s prvom u vezi a također je uobičajena.
Opisani strojevi za utovar i istovar drva spadaju među dizala sa prekidnim
pogonom, t. j. prenose teret od vremena do vremena. Među njima
ćemo provesti raspodjelu prema načinu prenosa i to na: dizalice, kružna
i uzdužna dizala. Dizalice imaju samo vertikalni teretni prenos. Kružna
dizala vrše osim vertikalnog i kružni teretni prenos, a uzdužna dizala u
mogućnosti su da obavljaju pored vertikalnog i uzdužni teretni prenos.


Među dizalice spadaju sistemi pretovara sa sidrenog užeta (Guy line
systems). Oni iskorišćuju sidreno uže za dizanje tereta, a upotrebljavaju
se kod vuče s vitlima. Ovdje možemo razlikovati dvije konstrukcije i to
s jednim i s dva utovarna užeta.


488